Textbaserad programmering (åk 7-9 + gymnasiet)

Målgrupp: Högstadiet, Gymnasiet

Ämneskategori: Teknik, IT/data, Matematik

Arrangör: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Teman: Digitalisering och programmering

Under dessa workshops handlar det om programmering genom att skriva kod. Textprogrammering är den typ av programmering som tydligast visar hur avancerad programmering går till, men svårighetsnivån är anpassningsbar.

Under workshoparna gås grunderna i textprogrammering som variabel, inmatning, utmatning, alternativ repetition och funktioner igenom, och ni använder något eller några av alla tillgängliga programmeringsspråk. Workshoparna i textprogrammering ges som utbildningspaket, där det ingår två träffar á 2-3 timmar med enklare uppgifter att utföra mellan träffarna.

 

Om workshoparna

På Programmeringscenter ges fristående och kostnadsfria workshops i programmering för lärare från förskolan till högstadiet. Våra workshopar fokuserar på programmeringens olika begrepp och system och hur man kan lära ut dessa i praktiska programmeringsmiljöer i skolan. Under workshoparna används ibland en utvald programmeringsmiljö (t.ex. Python, blue-bot eller scratch) eller så kan flera olika miljöer användas under samma workshop. Våra workshops delas inte in efter åldersnivå utan efter typ av programmering, och du väljer fritt workshop efter vilken typ av programmering du vill lära dig mer om! Målet är att du ska gå ifrån utbildningen med konkreta idéer om hur du kan omsätta de nya kunskaperna i din undervisning.

 

Inplanerade lärarworkshopar i programmering på distans

Under senhösten och vintern planerar Programmeringscenter att erbjuda lärarworkshops i programmering på distans. Som deltagande lärare kan du då få input, fortbildning och tips till din undervisning i klassrummet, utan att åka till Programmeringscenter. Kurser och datum publiceras på programmeringscentrets hemsida och Pedagog Uppsala så fort de är satta.

Programmeringscentrets hemsida

Du vet väl att du på www.uu.se/skola kan prenumerera på aktiviteter och resurser som Uppsala universitet har att erbjuda förskolan och skolan?
Sök ut det som intresserar dig, välj prenumerera och bli uppdaterad via mejl varje gång det kommer något nytt som matchar dina intresseområden. Du kan också välja att få samlad information lagom inför terminsstart.