Bettys hage #2 - Skolan och de nyanlända

Målgrupp: Förskola, Mellanstadiet, Lågstadiet, Högstadiet, Gymnasiet, Vuxenutbildning

Arrangör: Forum för samverkan

Teman: Modersmål, Nyanlända och integration, Organisation och ledarskap, Språkutvecklande arbetssätt, Rasism och främlingsfientlighet

Bettys hage är Forum för samverkans podcast om skola och vetenskap. Här undersöker vi skolans och förskolans frågor, fenomen och dilemman ur såväl forskarens som lärarens perspektiv.

Avsitt 2 - Skolan och de nyanlända

Aldrig förr har Sverige tagit emot så många asylsökande under ett år som 2015, då över 160 000 människor migrerade till Sverige, bland annat från inbördeskriget i Syrien. Strömmen av flyktingar resulterade i flera stora samhällsinsatser - inte minst i skolans värld.

Så hur såg det ut när kommunerna på kort tid organiserade sig för att ge de nyanlända barnen ett gott mottagande i skolan? Vi har hittat ett spännande exempel i Gotlands kommun, som vid tidpunkten hade väldigt lite erfarenhet av att ta emot nyanlända elever. Madelene Johansson, chef på enheten för modersmål på Region Gotland, berättar här om det första mötet med de asylsökande, och om de stora insatser som genomfördes under tiden som följde.

Ett vetenskapligt perspektiv på frågan får vi av Hassan Sharif, lektor i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning mot nyanländas lärande. Hassan är ledare för FoSam:s nätverk för kommunala samordnare, där också Madelene Johansson ingår.

Avsnittet hittar du på Forum för samverkans webbplats

Du vet väl att du på www.uu.se/skola kan prenumerera på aktiviteter och resurser som Uppsala universitet har att erbjuda förskolan och skolan?
Sök ut det som intresserar dig, välj prenumerera och bli uppdaterad via mejl varje gång det kommer något nytt som matchar dina intresseområden. Du kan också välja att få samlad information lagom inför terminsstart.