Forskardag för gymnasiet

Målgrupp: Gymnasiet

Ämneskategori: Matematik, Biologi, Naturvetenskap, Fysik, Teknik, IT/data, Kemi

Arrangör: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Datum och tid: 19 november 2019, kl 13.00 – 15.00

Välkommen till en dag där du och dina elever får ta del av aktuell forskning inom naturvetenskap och teknik hos oss på Uppsala universitet. 2019 års upplaga går av stapeln 19 november.

På Uppsala universitet sker världsledande forskning inom naturvetenskap och teknik. Här utvecklas extremt tunna solfilmsceller, vågkraft och ny rymdteknik, det forskas på atomtunna material, stjärnornas fysik och bakteriers antibiotikaresistens.

Under forskardagen får gymnasieelever på naturvetenskapliga och tekniska program under två timmar ta del av aktuell forskning från några av dem som utför den, ställa frågor till forskarna och lära mer om både forskningen och om hur ett naturvetenskapligt arbetssätt går till i praktiken.

Läs mer om forskardagen