Skalning: Strategi och metod för hållbar spridning av goda resultat

Målgrupp: Vuxenutbildning

Arrangör: Enheten för uppdragsutbildning, Uppsala universitet

Teman: Hållbar utveckling

Datum och tid: 20 september 2019 – 1 april 2020, kl 14.00 – 00.00

Uppsala universitet erbjuder yrkesverksamma att utveckla sin förmåga att ta goda resultat vidare. Utbildningen Skalning: Strategi och metod för hållbar spridning av goda resultat genomförs i workshop-format och hjälper dig som deltar att ta nästa steg utifrån dina egna uppdrag och projekt.

Tänkbara deltagare är projektledare och verksamhetsutvecklare men också verksamhetschefer, kvalitetschefer, projektägare/projektkontor, ledningsstrateger och grupper som arbetar agilt. Personer på både strategisk och operativ nivå är välkomna.

För mer information och anmälan >>