Forskning om skolan

Målgrupp: Förskola, Lågstadiet, Mellanstadiet, Vuxenutbildning, Högstadiet, Gymnasiet

Arrangör: Uppsala universitet, Forum för samverkan

Du som är intresserad av forskning om och för skolan kan få vägledning på bland annat Skolverkets, Skolportens och Skolforskningsinstitutets webbplatser, där man har samlat länkar till olika söktjänster för forskning, vetenskapliga tidskrifter och andra aktörer inom skolforskningsområdet.

Forskning för skolan – Skolverket

Forskning och utveckling – Skolporten

Databaser för lärare - Skolforskningsinstitutet
 

Vid Uppsala universitet bedrivs forskning av utbildningsvetenskaplig relevans vid ett flertal institutioner inom såväl det humanistiskt-samhällsvetenskapliga området som de naturvetenskapliga och medicinska områdena. Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier är den främsta aktören inom fältet.