Strålningsvetenskap för nyfikna - SAINT

Målgrupp: Gymnasiet

Ämneskategori: Fysik

Arrangör: Enheten för uppdragsutbildning

Strålningsvetenskap för nyfikna är ett kunskapspaket för gymnasiet med filmer, laborationer och elevuppgifter. Hjälp dina elever upptäcka framtidsjobben inom energi, medicin, industri och forskning.

Kunskapspaket för lärare och elever på gymnasiet

Det här paketet är framtaget för dig som är gymnasielärare i fysik. Vi vill göra det enkelt för dig att väcka intresse för strålningsvetenskap och ge dina elever den senaste kunskapen.
Paketet omfattar nio moduler som består av en eller flera föreläsningsfilmer.
Många av filmerna kompletteras av filmklipp från relevanta forskningsmiljöer och laborationer. Till samtliga moduler hör quizfrågor och inlämningsuppgifter. 
Använd materialet på valfritt sätt. Filmerna kan antingen ses i klassrummet eller som hemläxa. Quizfrågorna till varje föreläsning är till för att testa och befästa kunskaperna. 
Vi hoppas att dina elever ska upptäcka en framtidsbransch som behöver kompetenta medarbetare inom energi, medicin, industri och forskning. Kunskapspaketet är framtaget av forskare vid Chalmers och Uppsala Universitet och finansierat av Svenskt Kärntekniskt Centrum.

Materialet hittar du på saint.nu/nyfiken