Lärarcafé: Konsten att leda i klassrummet

Målgrupp: Förskola, Mellanstadiet, Lågstadiet, Högstadiet, Gymnasiet, Vuxenutbildning

Arrangör: Forum för samverkan

Teman: Ledarskap i klassrummet

Datum och tid: 5 december 2019, kl 17.15 – 19.00

På Lärarcafé träffas lärarstudenter och verksamma lärare/förskollärare för att inspireras, knyta kontakter och ta del av forskning och skarpa tips. Varje tillfälle inleds med en miniföreläsning (30 min) i ett aktuellt ämne. Därefter fika för kaffesugna och diskussionslystna.

Tema 5 december: Konsten att leda ett klassrum

Att vara lärare är att vara ledare.
 Att veta vägen till ordning och studiero. Att bygga positiva relationer, lösa konflikter och ha en vaken blick på individen såväl som gruppen. Ett gott ledarskap är en förutsättning för elevens lärande och välbefinnande. Årets sista Lärarcafé riktar ljuset mot ledarskapet i klassrummet.Vi tittar närmare på vad ett gott ledarskap egentligen består av, och diskuterar utifrån situationer där det blir avgörande.Till vår hjälp har vi en panel bestående av universitetsadjunkter och verksamma lärare med lång erfarenhet på området.

Moderator: Martin Karlberg, universitetslektor vid inst. för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Paneldeltagare:
Ann Widerström, förstelärare på Gluntens montessoriskola (F-1)
Jonas Nilsson, förstelärare på Stordammens skola (6-9)
Carina Skeri, universitetsadjunkt vid inst. för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
Jonas Johansson, universitetsadjunkt vid inst. för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Du vet väl att du på www.uu.se/skola kan prenumerera på aktiviteter och resurser som Uppsala universitet har att erbjuda förskolan och skolan?
Sök ut det som intresserar dig, välj prenumerera och bli uppdaterad via mejl varje gång det kommer något nytt som matchar dina intresseområden. Du kan också välja att få samlad information lagom inför terminsstart.