Masterprogram inom utbildningsvetenskapen

Målgrupp: Förskola, Vuxenutbildning, Lågstadiet, Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet, Särskola

Arrangör: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Teman: Betyg och bedömning, Ledarskap i klassrummet, Elevhälsa och arbetsmiljö, Specialpedagogik och inkludering , Organisation och ledarskap

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier ger masterprogram med sex olika inriktningar: Barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, pedagogik, pedagogiskt ledarskap, specialpedagogik och utbildningssociologi.

Du kan fördjupa dina professionella kunskaper eller förbereda dig för en ansökan till forskarutbildningen genom att ta en masterexamen inom utbildningsvetenskapen. Det kan ske inom sex s.k. huvudområden: Barn- och ungdomsvetenskap, Didaktik, Pedagogik, Pedagogiskt ledarskap, Specialpedagogik och Utbildningssociologi. En master, som omfattar 120 hp, är en examen i vilken du kan kombinera ihop kurser du själv delvis fritt väljer och ibland kan ha läst redan tidigare. Alternativt kan påbörjade masterstudier leda till en magisterexamen om 60 hp. Programmen leder till en generell examen inom respektive huvudområde.

De sex huvudområdena ingår för närvarande i två skilda masterprogram till vilka man antas som student. De två programmen ger dock alla möjlighet att själv kombinera ihop kurser från de sex huvudområdena och från huvudområden på andra institutioner. Du kan i princip läsa kurser i den ordning du själv väljer, men med två viktiga undantag: dels ska minst en teori- och metodkurs på avancerad nivå inom utbildningsvetenskap, samhällsvetenskap eller humaniora motsvarande 7,5 hp läsas under första terminen, dels krävs teori- och metodkurser på avancerad nivå inom utbildningsvetenskap, samhällsvetenskap eller humaniora  motsvarande 7,5 hp respektive 15 hp som behörighet för att antas till examensarbeteskurserna på magister- respektive masternivå.

Mer information och anmälan 

Du vet väl att du på www.uu.se/skola kan prenumerera på aktiviteter och resurser som Uppsala universitet har att erbjuda förskolan och skolan?
Sök ut det som intresserar dig, välj prenumerera och bli uppdaterad via mejl varje gång det kommer något nytt som matchar dina intresseområden. Du kan också välja att få samlad information lagom inför terminsstart.