Rapport från forskningscirkeln "Undervisning utifrån särskild begåvning"

Målgrupp: Förskola, Lågstadiet, Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet

Arrangör: Forum för samverkan, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Teman: Specialpedagogik och inkludering , Elevhälsa och arbetsmiljö

Nu märks en växande medvetenhet kring särskilt begåvade elever och konsekvenserna av att förbise deras behov. Man vet av erfarenhet att de riskerar att fara illa om de inte bemöts på ett adekvat sätt i skolan. Det är bakgrunden till forskningscirkeln "Undervisning utifrån särskild begåvning".

Projektet är ett samarbete mellan Enköpings kommun och FoSam/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildninsgstudier på Uppsala universitet. Sju lärare från två olika skolor har deltagit, samt två personer från kommunens centrala lågstadieteam.
 

Ta del av rapport, artiklar och annat relaterat material på Forum för samverkans webbplats

Du vet väl att du på www.uu.se/skola kan prenumerera på aktiviteter och resurser som Uppsala universitet har att erbjuda förskolan och skolan?
Sök ut det som intresserar dig, välj prenumerera och bli uppdaterad via mejl varje gång det kommer något nytt som matchar dina intresseområden. Du kan också välja att få samlad information lagom inför terminsstart.