Lärarcafé online med Björn Liljeqvist: Att plugga smartare

Målgrupp: Lågstadiet, Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet, Vuxenutbildning, Förskola, Särskola

Arrangör: Forum för samverkan

Teman: Ledarskap i klassrummet

Datum och tid: 8 oktober 2020, kl 17.15 – 18.00

Lärarcafé är vår mötesplats för lärare och lärarstudenter. Vi har tillfälligt flyttat från Blåsenhus till webben.

Lärarcafé 8 oktober: Att plugga smartare

Hur mycket tid skulle du spara om du läste dubbelt så fort? Vad skulle du kunna göra om du mindes dubbelt så mycket? När skulle det löna sig att kunna tänka mer kreativt?

Studieteknik är ett samlingsnamn för medvetna strategier för bättre lärande. Men går det att säga vad som fungerar bäst för alla när varje individ är unik? Och hur ska man som student, med ansvar för sitt eget lärande, förhålla sig till minne, förståelse och färdigheter? Viktiga frågor även för verksamma lärare som ju ansvarar både för sina elevers kunskapsinhämtning och sin egen. Björn Liljeqvist avslöjar på ett konkret sätt några hemligheter bakom effektiv inlärning -  på Lärarcafé torsdag 8 oktober.

Föredraget sänds live på Sektion Läras officiella Facebooksida samt via Zoom. För deltagande via Zoom följ länken https://uu-se.zoom.us/j/63621050688 med Meeting ID: 636 2105 0688 - Bring your own coffee!

Om talaren: Björn Liljeqvist är författare till boken ”Plugga smartare” och driver det egna företaget BrainGain, som utbildar studenter och lärare i tillämpad studieteknik. Han är också ordförande för Mensa International.

OM LÄRARCAFÉ
På Lärarcafé träffas lärarstudenter och verksamma lärare/förskollärare för att inspireras, knyta kontakter och ta del av forskning och skarpa tips kring olika saker som rör läraryrket. 
Vanligtvis inleds varje tillfälle med en miniföreläsning (30 min) i ett aktuellt ämne, följt av fika för kaffesugna och diskussionslystna. I höst flyttar vi tillfälligt evenemanget till webben. Som vanligt serveras en kort och matnyttig föreläsning med möjlighet att ställa frågor och diskutera, men när det gäller minglet får vi hålla oss lite!

Arrangörer: Sektion Lära tillsammans med Forum för samverkan/Fakulteten för utbildningsvetenskaper vid Uppsala universitet.

Du vet väl att du på www.uu.se/skola kan prenumerera på aktiviteter och resurser som Uppsala universitet har att erbjuda förskolan och skolan?
Sök ut det som intresserar dig, välj prenumerera och bli uppdaterad via mejl varje gång det kommer något nytt som matchar dina intresseområden. Du kan också välja att få samlad information lagom inför terminsstart.