Lärarcafé på Scifest - panelsamtal om lärarens retorik

Målgrupp: Lågstadiet, Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet, Vuxenutbildning

Ämneskategori: Svenska

Arrangör: Forum för samverkan

Teman: Ledarskap i klassrummet

Datum och tid: 4 mars 2021, kl 17.15 – 18.15

Lärarcafé - universitetets mötesplats för lärare och lärarstudenter - blir denna gång en del av vetenskapsfestivalen Scifest!

Lärarcafé 4 mars: Panelsamtal om lärarens retorik

Vad händer i ett klassrum där lektionen lyfter, eleverna diskuterar engagerat och vågar sig ut i det okända, för att där förstå något nytt? Och varför blir det tvärtom ibland? Lektionen känns trög, syrefattig eller kanske stökig, och ingen har lärt sig något. 

Bland många tänkbara svar på de här frågorna har några förmodligen att göra med det som kallas ”pedagogisk retorik”. Pedagogisk retorik är ett kunskapsområde där didaktik och retorik förenas. Här möter vi frågor om vad vi gör med språket och vad språket gör med oss i pedagogiska situationer. Det handlar om hur läraren i sin kommunikation och muntliga relation med eleverna kan framträda som mer eller mindre trovärdig, ämnet som mer eller mindre intressant, lärmiljön som trygg eller otrygg.

Pedagogisk retorik beaktar särskilt språkets etiska dimensioner, de uttryckta ordens känslopåverkande kraft och de studerandes känslor som villkor för deras vilja och förutsättningar att lära. Den enskilda läraren - som professionell pedagogisk retoriker betraktad - blir ovärderlig.

Lärarcafé – universitetets mötesplats för lärare och lärarstudenter – flyttar in på Vetenskapsfestivalen Scifest med ett panelsamtal om lärarens retorik. Välkommen att vara med och lyssna och diskutera! Samtalet sänds live på Sektion Läras officiella Facebooksida samt via Zoom.

Deltagare:

  • Tina Kindeberg, Sveriges enda docent i pedagogik och retorik
  • Fanny Larsson, alumn och lärare i spanska och svenska på Norra Reals gymnasium
  • Antonio Basala, alumn och utbildningsansvarig på Fredens hus i Uppsala

Moderator: Marcus Persson, ämneslärarstudent på Uppsala universitet


Du vet väl att du på www.uu.se/skola kan prenumerera på aktiviteter och resurser som Uppsala universitet har att erbjuda förskolan och skolan?
Sök ut det som intresserar dig, välj prenumerera och bli uppdaterad via mejl varje gång det kommer något nytt som matchar dina intresseområden. Du kan också välja att få samlad information lagom inför terminsstart.