Antibiotikaresistens och handlingskompetens – en digital halvdag för ämneslärare

Målgrupp: Högstadiet, Gymnasiet, Vuxenutbildning

Ämneskategori: Biologi, Naturvetenskap

Arrangör: Nationellt resurscentrum för biologiundervisning, Uppsala universitet

Teman: Hållbar utveckling

Datum och tid: 2 december 2021, kl 13.00 – 17.00

Bioresurs (Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik) bjuder den 2 december 2021 in till en digital fortbildning för ämneslärare som undervisar i biologi åk 7-9 eller gymnasiet.

Antibiotikaresistens är ett globalt växande folkhälsoproblem och en utmaning för en effektiv sjukvård och ett hållbart samhälle. Årets Bioresursdag kommer innehålla föreläsningar som bl. a. beskriver den komplexa bakgrunden kring antibiotikaresistens och dess problematik idag och i framtiden, både i Sverige och globalt. Frågor som hur vi kan minska spridningen av antibiotikaresistens hos befolkningen och i miljön och vad som behövs för att vi återigen ska utveckla nya antibiotika tas upp.

Det är viktigt att skapa kunskaper om undervisning och lärande av innehåll relaterat till antibiotikaresistens i skolan, särskilt det vi kallar för handlingskompetens. Under en föreläsning kommer erfarenheter och resultat presenteras från ett lärar-forskarsamarbetsprojekt som syftar till att utveckla undervisning om antibiotikaresistens på högstadiet och gymnasiet. En utgångspunkt i projektet är att möta den komplexa problematik som vår användning av antibiotika medför och att elever behöver inte bara lära sig faktakunskaper, utan de behöver också utveckla handlingskompetens. Handlingskompetens innefattar bland annat att människor upplever att de har möjligheter att agera utifrån kunskaper, kritiskt tänkande och värderingar.

Det undervisningsmaterial som tagits fram i samarbetsprojektet kommer att presenteras i en workshop av de lärare som varit delaktiga i projektet, vid detta tillfälle kommer vi dela upp oss i en högstadie- och gymnasiegrupp.

Anmälan via denna länk senast 24/11

Du vet väl att du på www.uu.se/skola kan prenumerera på aktiviteter och resurser som Uppsala universitet har att erbjuda förskolan och skolan?
Sök ut det som intresserar dig, välj prenumerera och bli uppdaterad via mejl varje gång det kommer något nytt som matchar dina intresseområden. Du kan också välja att få samlad information lagom inför terminsstart.