Lärarcafé: Särskild begåvning - eller vad ska vi kalla det?

Målgrupp: Förskola, Lågstadiet, Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet, Vuxenutbildning

Arrangör: Forum för samverkan

Teman: Specialpedagogik och inkludering

Datum och tid: 3 februari 2022, kl 17.15 – 18.00

Lärarcafé är Uppsala universitets mötesplats för lärarstudenter och verksamma lärare.

På Lärarcafé träffas lärarstudenter och verksamma lärare/förskollärare för att inspireras av varandra, knyta kontakter och ta del av forskning och skarpa tips kring olika saker som rör läraryrket. Varje tillfälle inleds med en miniföreläsning (30 min) eller ett panelsamtal i ett aktuellt ämne, följt av fika för kaffe- och pratsugna. När covid-läget kräver det sänds Lärarcafé endast online, och så är fallet denna gång!

Lärarcafé 3 februari: Särskild begåvning - eller vad ska vi kalla det?

Begreppet ”särskild begåvning” har länge varit känt på den svenska utbildningsarenan, men berörda barn och ungdomar har trots detta vittnat om att de blivit osynliggjorda och lämnats utan stöd i skolan. Förståelsen för behovet av en anpassad undervisning har på senare tid ökat, men det råder fortfarande en osäkerhet på området. – Det är lätt att fastna i tanken att särskild begåvning handlar om att vara fantastisk bra på att lösa olika logiska tankepussel, men så enkelt är det inte, säger forskaren Caroline Sims.

Vår föreläsare Caroline Sims, doktorand i pedagogik, arbetar i nära samverkan med lärare och elever i sin forskning om särskild begåvning. I sitt miniföredrag kommer hon att beröra teman som vad särskild begåvning är, vad skolans styrdokument säger och vilka undervisningsanpassningar som kan göras för att utmana även de elever som redan kommit långt i sitt tänkande och lärande. Föredraget passar studenter och lärare från alla stadier inklusive förskolan!

Om föreläsaren
Caroline Sims är doktorand vid Uppsala universitet och Högskolan i Gävle med inriktning på särskild begåvning. Hon har 15 års erfarenhet av arbete som gymnasielärare på International Baccalaureate och olika nationella program. Sedan 2013 har hon varit anställd som adjunkt på lärarutbildningen för F-3-lärare, 4-6-lärare samt ämneslärare. Hon är dessutom en av Sveriges representanter i det internationella nätverket World Council for Gifted and Talented Children.

Mer om Caroline Sims forskning:
Forskningscirkel: Undervisning utifrån särskild begåvning
Antologi: Särskild begåvning i praktik och forskning

Föredraget börjar kl. 17.15 och sänds på Zoom https://uu-se.zoom.us/j/61830525211

 

 

Du vet väl att du på www.uu.se/skola kan prenumerera på aktiviteter och resurser som Uppsala universitet har att erbjuda förskolan och skolan? Sök ut det som intresserar dig, välj prenumerera och bli uppdaterad via mejl varje gång det kommer något nytt som matchar dina intresseområden. Du kan också välja att få samlad information lagom inför terminsstart.

Senast uppdaterad: 2022-02-09