Önskar du dig något mer av oss?

Illustration av anden i flaskan.

Uppsala universitet är stort och spänner över alla vetenskapsområden och därmed också alla skolämnen. Vi vet att de aktiviteter och resurser vi erbjuder skolan inte fullt ut speglar hela den bredden. Det beror delvis på att det inom vissa områden finns mer resurser avsatta för skolsamverkan än andra, men också på att alla kanske inte vet vad skolan vill ha och funderat på vad de skulle kunna erbjuda.

Samverkan och kunskapsspridning är en del av vårt uppdrag så vi tar gärna emot önskemål på aktiviteter eller resurser som du och dina elever skulle uppskatta om de fanns. Vi kan inte ge några löften om att önskningarna går i uppfyllelse men vi lovar att föra dem vidare till den del av universitetet som skulle kunna göra det om de bara har möjlighet.

Mejla dina önskningar och idéer till sami.vihriala@uu.se.

Senast uppdaterad: 2022-06-23