Olof Karis och Gabriella Andersson: Donationer helt avgörande för verksamheten

Professorerna Olof Karis och Gabriella Andersson

Forskningen inom fysik och astronomi vid Uppsala universitet berör allt från det ofattbart lilla till det enormt stora. Inom den astronomiska forskningen, som spänner över planetsystem och stjärnfysik till universums storskaliga struktur, spelar donationer en viktig roll.

– Vi har två donationer riktade mot astronomi som är helt avgörande för verksamheten. Det är i grund och botten ett driftsanslag som gör det möjligt för oss att driva ett astronomiskt observatorium, berättar Olof Karis, professor vid institutionen för fysik och astronomi.

Han menar att donationer både kan vara ett sätt att finansiera satsningar med en kortare tidshorisont och en möjlighet för doktorander att sätta guldkant på sitt CV.

– Även om donatorn har specifika önskemål om hur medlen ska användas handlar det ofta om friare pengar än till exempel forskningsanslag, där det tar flera år från det att man börjar skriva på sin ansökan till att man beviljas medel. De långa ledtiderna kring traditionella anslag gör ibland att projekt stannar upp eller aldrig blir verklighet. En donation kan därför bidra till en större flexibilitet som skapar nya möjligheter. Även donationer i form av mindre stipendier som riktas till doktorander är viktiga för den enskilda studentens möjligheter att till exempel delta i konferenser eller lägga en del av utbildningen utomlands.

– Att få ett stipendium har också ett stort symbolvärde. Det är en personlig framgång som kan ha betydelse för doktorandens framtida karriär, säger Gabriella Andersson, professor i materialfysik.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin