Klimatsmarta batterier

För att klara framtidens energibehov måste mindre, billigare, återvinningsbara och miljövänligare batterier med större lagringsutrymme och prestanda utvecklas. Men för att Uppsala universitets världsledande forskare ska kunna ta nästa avgörande steg i utvecklingen av mer effektiva batterier krävs ett nytt analysinstrument.

De senaste decennierna har förhoppningarna kring framtidens energisystem i hög grad knutits till utveckling av smartare, effektivare och mer miljövänliga batterier. Batteriforskning har stor relevans för ett mer hållbart samhälle, eftersom energilagring krävs för fortsatt elektrifiering och implementering av förnybara energikällor.

Så kallade litiumjonbatterier är mycket lovande för framtidens olika energiprodukter, inte minst för elektriska fordon eller storskalig energilagring i elnätet. Men dagens litiumbatterier har resurs- och miljömässiga problem. Litiumresurserna i världen är begränsade och ämnet är svårt att återvinna på ett effektivt sätt. Mindre, billigare och återvinningsbara batterier med större lagringskapacitet och prestanda behöver utvecklas.

För att ta fram nya batterimaterial krävs forskning. Här kan Uppsala universitet bidra med avgörande kunnande. En av universitetets internationellt uppmärksammade forskargrupper studerar ytskikt och nya typer av batterier som skräddarsys för att kontrollera prestanda av materialen i batterierna.

Batteriforskning bygger på förståelse av många komplexa reaktioner. För att lyckas fasa ut farliga kemikalier från kretsloppet letar forskarna efter förnybara och återvinningsbara råvaror som ersättning för bland annat koppar och kobolt, eftersom produktionen av dessa ämnen ger stora koldioxidutsläpp. Men för att kunna ta nästa steg i utvecklingen måste tillförlitliga experiment med mer komplexa batterimaterial kunna genomföras. För att klara detta krävs ny teknik och en ny generation instrument.

”Batterier har en avgörande roll när vi ska ställa om till ett hållbart samhälle. Vår roll är att skapa ny kunskap och driva utvecklingen. Vi ska vara relevanta i dag men ha siktet inställt på morgondagens lösningar.”
Kristina Edström, professor i oorganisk kemi

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin