Runskrift

Översikt av äldre samt vikingatida runrader.

Det finns två varianter av runrader. Den äldsta varianten av runorna, de urgermanska runorna, innehåller 24 tecken och de äldsta fynden är från det senare 100-talet e.Kr. Denna runrad bredde ut sig över hela det germanska språkområdet, men har speciella koncentrationer i Tyskland, Danmark, Norge och Sverige.

De yngre runorna, de så kallade skandinaviska, är de ”vanliga runorna” som användes under vikingatiden. De återfinns i Skandinavien och i områden från fornnordiska bosättningar från 800-talet fram till medeltiden. De består av en reducerad version av den 24-typiga runraden och innehåller 16 tecken.

Exempel på skrift på en runsten:

Illustration av runsten.

Runsten i Spånga. Ur Richard Dybecks Sverikes runurkunder.

• þisun • merki. iru • gar. eftR • suni • ikur • hon kam • þeira x at arfi • in þeir x brþr • kamu hnaa : at • arfi x kiaþar b • reþr. þir to i kirikium

Dessa märken äro gjorda efter Ingas söner. Hon kom till arv efter dem, men bröderna — Gärdar och hans broder — kommo till arv efter henne. De dogo i Grekland.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin