Stipendier för studenter på internationella program

Porträtt på Anders Wall

Uppsala universitet satsar på att öka antalet stipendier till utomeuropeiska studenter som måste betala för sina studier. Universitetet har mycket att lära ut, men har också mycket att lära av andra. Därför har Uppsala universitet nu inrättat en långsiktig fond för stipendier till internationella studenter.

År 2011 infördes studieavgifter för kandidat-och masterstudenter från länder utanför EU/EES och Schweiz. Målsättningen var att Sverige skulle konkurrera med hjälp av utbildningarnas kvalitet, och inte genom att erbjuda kostnadsfri utbildning. Ett oönskat resultat blev dock en kraftig minskning av antalet internationella masterstudenter från länderna utanför EU. Utan stipendium är det i stort sett omöjligt för akademiskt talangfulla, men mindre bemedlade, utomeuropeiska studenter att komma till Uppsala.

Idag har antalet internationella studenter åter ökat, men universitetet kan enbart erbjuda finansiering till ett fåtal av dessa. Detta innebär en begränsning för universitetets möjligheter till fortsatt internationalisering. Därför har Uppsala universitet nu inrättat en långsiktig fond för stipendier till internationella studenter.

Internationella studenter som antas till studier på masternivå är högt kvalificerade och klarar studierna med goda resultat. Det höjer nivån på både utbildning och forskning. Studenterna är ofta mycket motiverade och har goda teoretiska grunder. De blir positiva förebilder för våra svenska studenter som inspireras och lär sig mycket av sina internationella studiekamrater.

Om studenterna också ges möjlighet till ytterligare meritering genom extra fördjupningskurser ökar sannolikheten att en del av de mest begåvade studenterna stannar vid Uppsala universitet som doktorander. Efter examen blir de betydelsefulla ambassadörer för Sverige och Uppsala universitet runtom i världen.

Mötet mellan människor med perspektiv från olika delar av världen vidgar ramarna och stimulerar diskussionen – det som är själva livsnerven i det akademiska samtalet. Vi är i världen och världen är hos oss i Uppsala. Vi hoppas att många ser värdet av detta och vi välkomnar fler att bidra.

Hur är det att vara internationell masterstudent i Uppsala?

2023 antog Uppsala universitet 2 550 avgiftsbetalande masterstudenter från länder utanför EU/EES och Schweiz. Läs om vad några av de tidigare stipendiaterna har för erfarenheter av Uppsala och om deras framtidsplaner:

José från Mexico: ”Fantastiskt att få vara med i labbet”
José Ramón Bárcenas Walls, stipendiat från Monterrey i Mexico, masterprogrammet i molekylär medicin. Hur kändes det att komma till Uppsala?

Nguyen från Vietnam: ”Jag är glad att jag valde Uppsala”
Nguyen Ha, stipendiat från Vietnam, masterprogrammet i freds- och konfliktvetenskap. Varför valde du just Uppsala universitet?

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin