U-CAN: Tidigare upptäckt av cancer – med hjälp av biobanker

Provrör med färg

Under de senaste decennierna har allt fler cancerpatienter kunnat botas. Men cancerbehandlingar försvåras av att sjukdomen yttrar sig mycket olika för olika patienter. Det är därför viktigt att framtidens behandlingar utformas utifrån den enskilda patientens cancersjukdom. Visionen är att varje enskild patient ska få en bättre och mer individualiserad diagnos, prognos och behandling. Erfarenheter från tidigare behandlingar kan vara skillnaden mellan liv och död för den som drabbas.

Vi är alla olika, tumörer är olika och cancerceller i tumörerna är olika. Men även om varje cancer är unik och ställer krav på individuellt anpassad vård, kan erfarenheter från tidigare behandlingar vara avgörande för den enskilde patientens överlevnad. Det sannolikt enskilt kraftfullaste sättet att minska cancerdödligheten är att ta fram indikatorer – så kallade biomarkörer – som möjliggör tidig upptäckt och kirurgisk bot av cancer innan symptomen visat sig och sjukdomen spridits. Uppsala universitet har en unik kombination av resurser och kompetens för att angripa detta olösta problem på ett systematiskt sätt och med nya analysmetoder.

Huvudproblemet vid utveckling av biomarkörer är att de måste vara tillräckligt specifika för just den cancerform man letar efter. Därför måste denna form av studier genomföras i flera olika tumörtyper. Det förutsätter att stora mängder patientdata och biologiska prover av känd och hög kvalitet samlas in.

Med ambitionen att utveckla metoder att ställa en tidigare diagnos och en mer individanpassad behandling har forskningsprogrammet U-CAN samlat data och skapat en biobank med blodprov och vävnadsprov från vuxna patienter med cancer. Alla dessa data och prover görs sedan tillgängliga för forskare och företag som vill utveckla diagnos och behandling av tumörsjukdomar.

Tack vare ett nära samarbete med sjukvården och hjälp från patienter, läkare, sköterskor och laboratoriepersonal har U-CAN idag byggt upp en databank av högsta internationella standard som följer hela vårdprocessen. Sedan starten 2010 har prover samlats in före, under och efter behandling från 17 000 cancerpatienter med nio olika cancerdiagnoser, som används i fler än 60 forskningsprojekt.

Vid U-CAN söker forskarna analysera och omvandla insamlade prover till forskningsresultat till nytta för så många cancerpatienter som möjligt. Ett särskilt intressant område är utveckling av blodprovsanalyser för tidig upptäckt av cancer, en forskningsfråga som kräver stora grupper med material av den höga kvalitet som finns i U-CAN. Omfattande förberedelser har gjorts för att säkerställa framgång, och nu påbörjas en stor studie i tre tumörtyper för att hitta sådana markörer. Studien är skalbar och meningen är att den ska utvidgas till fler tumörtyper och analysmetoder i framtiden.

”Kliniskt användbara biomarkörer som möjliggör tidig upptäckt av cancer innan symptomen visar sig och sjukdomen har spridit sig kan vara det enskilt kraftfullaste sättet att minska cancerdödligheten.”
Tobias Sjöblom, professor i tumörgenetik

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin