Vi hjälper dig

Uppsala universitets centrala alumnverksamhet samordnar kontakterna med tidigare studenter vid Uppsala universitet och ansvarar för Alumnnätverket. Vi hjälper lokala alumnföreningar med:

 • Rådgivning. Du får hjälp med att komma igång med alumnverksamheten inom ditt program, din institution etc.
   
 • Adresser. Du kan få kontaktuppgifter till alumner från oss, t ex när du behöver mentorer eller gästföreläsare. Det kan ta några dagar beroende på arbetsbelastning.
   
 • Medlemsregister. Du kan lägga upp föreningens register i Alumnnätverket och få automatisk adressuppdatering, möjlighet att göra e-postutskick etc.
   
 • Nyhetsspridning. Vi publicerar nyheter om alumndagar och evenemang på webben och i andra kanaler.
   
 • Annonsering. Vi ger råd vid annonsering av evenemang (t ex återträffar).
   
 • Informationsmaterial. Vi kan bidra med visst informationsmaterial som foldrar och tidningar.