Vi hjälper dig

Uppsala universitets centrala alumnverksamhet samordnar kontakterna med tidigare studenter vid Uppsala universitet och ansvarar för Alumnnätverket. Vi hjälper alumnföreningar med:

 • Rådgivning - Du får hjälp med att komma igång med alumnverksamheten inom ditt program, din institution etc.
   
 • Adresser - Du kan få kontaktuppgifter till alumner från oss, t ex när du behöver mentorer eller gästföreläsare. Det kan ta några dagar beroende på arbetsbelastning.
   
 • Medlemsregister - Du kan lägga upp föreningens register i Alumnnätverket och få automatisk adressuppdatering, möjlighet att göra e-postutskick etc.
   
 • Nyhetsspridning - Vi publicerar nyheter om alumndagar och evenemang på webben och i andra kanaler.
   
 • Annonsering - Vi ger råd vid annonsering av evenemang (t ex återträffar).
   
 • Informationsmaterial - Vi kan bidra med visst informationsmaterial som foldrar och tidningar.

Elva tips till dig som vill starta en alumnförening

 1. Tänk igenom föreningens ändamål och verksamhet. Vanliga verksamhetsformer är alumndagar, mentorskapsprojekt, kontakt- eller arbetsmarknadsdagar, fortbildningsdagar och studiebesök.
 2. Etablera en god kontakt med din institution. Erbjud gärna en person med fast förankring vi institutionen en plats i föreningens styrelse. Det är bra för föreningens kontinuitet.
 3. Få med några engagerade studenter, till exempel genom att erbjuda dem en plats i styrelsen. Det är bra för återväxten och många alumner uppskattar kontakten med studenterna.
 4. Försök att hitta en bra avvägning i mixen av aktiviteter.
 5. Se till att en av styrelsens medlemmar också representerar föreningen i Uppsala universitets alumnföreningsnätverk.
 6. Delta gärna i andra föreningars evenemang. De ger goda uppslag och nyttiga erfarenheter. Information om vad som är på gång inom Uppsala universitets alumnföreningsnätverk finns i alumnkalendariet.
 7. Se till att föreningens styrelse har tillräckligt många, gärna renommerade, externa ledamöter. De är bra dörröppnare och bidrar till att höja föreningens status.
 8. Använd Uppsala universitets alumnsystem som medlemsregister. Det kostar inget för föreningar vid Uppsala universitet. Regelbunden uppdatering av samtliga folkbokföringsadresser i Sverige ingår som en service. Även support och utbildning för administratörer ingår.
 9. Skapa en egen webbsida som är enkel och inte så underhållskrävande. Det brukar gå bra att få en undersida på institutionens hemsida. Lägg ut relevant information om föreningen, kontaktinformation, protokoll, evenemang, med mera. Meddela oss webbadressen så länkar vi till föreningens sida.
 10. Kontakta oss för rådgivning om ni planerar att producera trycksaker och dylikt i Uppsala universitets namn.
 11. Kontakta oss i vilken fråga som helst som rör alumnverksamheten. En av våra viktigaste uppgifter är att stödja föreningsverksamheten.

Kontakt

Frågor som rör föreningsverksamheten: info@alumni.uu.se
Frågor som rör alumnsystemet: helpdesk@alumni.uu.se