Regler för utmärkelsen Årets alumn

Vem kan nominera?

Nomineringar kan lämnas av alla med anknytning till Uppsala universitet; studenter, anställda, alumner och vänner.

Vem kan få utmärkelsen?

Följande kriterier ska ligga till grund för nomineringen:

  • Alumnen ska vara en god förebild för dagens och framtidens studenter. 
  • Alumnen ska ha utmärkt sig i sin karriär, gjort en värdefull insats efter sina studier eller något annat som är värt att uppmärksamma. Som en värdefull insats räknas till exempel: forskning och utbildning av högsta kvalitet, en viktig kulturgärning, en aktiv roll i samhället, stimulerat utveckling och innovation eller på annat sätt bidragit till en bättre värld.
  • Alumnen bör ha läst minst fyra terminer vid Uppsala universitet.
  • Meriterande är om alumnen varit väl förankrad i universitetets verksamhet eller i Uppsala universitets studentliv. 

Vem utser Årets alumn?

Beslut om vem som ska tilldelas utmärkelsen fattas av rektor, efter förslag av en beredningsgrupp bestående av representanter från universitetsledningen, vartdera vetenskapsområde, studentkårerna, Kuratorskonventet samt Uppsala universitets alumnföreningsnätverk. 

När kan jag nominera?

Nomineringsperioden för Årets alumn 2023 är öppen till 31 mars.

Nominera till Årets alumn 2023

Frågor?

Kontakta oss om du har frågor om utmärkelsen Årets alumn.
 

Senast uppdaterad: 2023-01-19