Regler för utmärkelsen Årets alumn

Vem kan nominera Årets alumn?

Nomineringar kan lämnas av alla med anknytning till Uppsala universitet; studenter, anställda, alumner och vänner.

Vem kan få utmärkelsen Årets alumn?

Följande kriterier ska ligga till grund för nomineringen:

 1.  Alumnen ska vara en god förebild för dagens och framtidens studenter. 
 2. Alumnen ska ha utmärkt sig i sin karriär, gjort en värdefull insats efter sina studier eller något annat som är värt att uppmärksamma. Som en värdefull insats räknas till exempel: forskning och utbildning av högsta kvalitet, en viktig kulturgärning, en aktiv roll i samhället, stimulerat utveckling och innovation eller på annat sätt bidragit till en bättre värld.
 3.  Alumnen ska normalt ha läst minst fyra terminer vid Uppsala universitet.
 4. Meriterande är om alumnen varit väl förankrad i universitetets verksamhet eller i Uppsala universitets studentliv. 

Vem utser årets alumn?

Beslut om vem som ska tilldelas utmärkelsen fattas av rektor, efter förslag av en beredningsgrupp med följande sammansättning:

 • Prorektor (ordförande)
 • En representant från vardera vetenskapsområde (3)
 • Kommunikationsdirektören
 • Avdelningschefen för Development Office
 • En representant för Uppsala universitets alumnföreningsnätverk
 • En representant för studentkårerna
 • En representant från Kuratorskonventet
 • Alumnkoordinatorn (sekreterare)

Hur nominerar jag någon?

Här kan du nominera

När kan jag nominera?

Perioden är öppen från och med 8 maj till och med 31 augusti 2018.

Frågor?

Kontakta oss: info@alumni.uu.se