Toolkit - Alumnföreläsning

En alumn ger en föreläsning om ett särskilt ämne relaterat till alumnens förvärvade kompetens. Föreläsningen kan ha en populärvetenskaplig karaktär eller röra tekniska och teoretiska frågor och arrangeras med fördel i samarbete mellan en alumnförening, en institution och en studentförening.

SYFTE OCH MÅLGRUPPER

 • Att ge studenter, alumner och anställda vid UU ökade kunskaper inom ett särskilt område.
 • Att ge studenter och alumner möjlighet att skapa värdefulla kontakter.
 • Att ge alumner möjlighet att återknyta till sin institution.
 • Att institutionen återupptar och vårdar relationen till sina alumner
 • Att institutionen lyfter fram skickligaalumner som exempel på god utbildningskvalité och som inspiration till nuvarande studenter.
 • Att inspirera studenter att bli medlemmar i Uppsala universitets alumnnätverk efter avslutade studier.

Förslag på målgrupper att bjuda in

 • Studenter
 • Alumner
 • Institutionens personal
 • Alumnföreningens medlemmar
 • Allmänheten

FÖRSLAG TILL UPPLÄGG

 1. En moderator, lämpligen en person från alumnföreningen eller institutionen, hälsar alla välkomna, berättar kortfattat om evenemanget och presenterar föreläsaren (ca 2 minuter).
 2. En alumn håller en populärvetenskaplig föreläsning om ett särskilt område eller ett ämne. I föreläsningen kan alumnen även berätta om minnen från sin studietid i Uppsala och vad som har varit drivkraften under åren (ca 35 minuter).
 3. Föreläsningen avslutas med en fråge- och diskussionsstund modererad av moderatorn. Moderatorn startar frågestunden med ett par på förhand förberedda frågor och tar sedan in frågor från publiken (ca 20 minuter).
 4. Efter föreläsningen följer ett mingel där publiken kan fortsätta diskussionen, ställa frågor till föreläsaren och nätverka (ca 45 minuter).

hitta alumnföreläsare

Alumnteamet kan hjälpa till med att ta fram kontaktuppgifter till alumner, kontakta info@alumni.uu.se.  Du kan även kontakta programansvarig eller studievägledare på institutionen och se om de har tips på bra alumner.

LinkedIn är ett bra verktyg för att hitta intressanta alumner och en bra bas för uppgifter om alumnernas yrke och var de är anställda.

Genom att vara tydlig i vad du söker hos alumnen blir det lättare att hitta någon som passar.

Förbered föreläsaren

För att föreläsaren ska kunna förbereda sig på ett bra sätt är det viktigt att föreläsaren i god tid får information från er om vad ni vill att föreläsningen ska behandla. Även förutsättningarna i salen och vilken publik ni förväntar er kommer till evenemanget är viktigt att förmedla.

Fråga redan inledningsvis om föreläsaren tillåter att ni fotograferar under föreläsningen och om det är i sin ordning att ni publicerar en eventuell presentation och bilderna på webben eller i utskick efter föreläsningen.

För att frågestunden ska komma igång föreslår vi att ni på förhand förbereder några frågor som moderatorn kan ställa. Skicka gärna dessa till föreläsaren så hen kan förbereda sig.

MATERIAL

Senast uppdaterad: 2021-06-29