Toolkit- Återträff och jubileum

En återträff eller ett jubileum ger alumner tillfälle att träffas, umgås och återuppliva kontakten med studiekamrater, studentlivet och sin institution eller fakultet. Återträffen kan arrangeras under en kväll, en dag eller under en hel helg i Uppsala, i en annan stad i Sverige eller utomlands.

Att hitta kontaktuppgifter till alumner kan vara utmanande. Alumnteamet kan bistå med att ta fram namn och e-postadresser till alumner som tog examen vid institutionen eller fakulteten ett visst år eller har en examen från ett särskilt program. Kontakta Alumnteamet via info@alumni.uu.se om ni vill ha hjälp med att ta fram adresser till alumner.

SYFTE OCH MÅLGRUPPER

 • Att institutionen, fakulteten vårdar relationen till sina alumner.
 • Att ge studenter och alumner möjlighet att skapa värdefulla kontakter.
 • Att ge alumner möjlighet att återknyta kontakten med gamla studiekamrater och sin institution eller fakultet.
 • Att ge alumner möjlighet att nätverka med yrkesverksamma inom sin bransch.
 • Att ge alumner aktuell information om utbildning, forskning och innovation inom institutionen och fakulteten.

Förslag på målgrupper att bjuda in

 • Samtliga alumner från institutionen eller fakulteten.
 • Alumner som tog examen vid institutionen eller fakulteten för t ex 10, 20, 30 eller 40 år sedan.
 • Alumner som läst ett särskilt utbildningsprogram och som tog examen samma år.
 • Företrädare för institutionen eller fakulteten.

FÖRSLAG TILL UPPLÄGG i uppsala

Förslag till program för en kväll

 • Återknyt till studentlivet och arrangera en nostalgisk traditionsenlig sittning på en av Uppsalas studentnationer eller på Uppsala slott. Ett mindre formellt alternativt är en träff på en pub eller på en av Uppsalas restauranger.
   

Förslag till program för en dag

 • Registrering och gemensam frukost för de som önskar
 • Återträffen öppnas av institutionens prefekt eller dekanen vid fakulteten
 • Aktivitet (se förslag längre ner)
 • Grab and go lunch eller lunch på en restaurang på campus
 • Aktivitet, alternativt tid för enskilda klassaktiviteter
 • Traditionsenlig sittning 

Förslag till program för en helg

Fredag kväll

 • Förmingel för de som anländer på kvällen. Förminglet kan exempelvis arrangeras på en studentnation eller en restaurang som erbjuder lättare förtäring. Lägg in ett Quiz om Uppsala universitet och Uppsala som en social aktivitet under kvällen.

Lördag

 • Registrering och gemensam frukost för de som önskar
 • Återträffen öppnas av institutionens prefekt eller dekanen vid fakulteten
 • Aktivitet (se förslag längre ner)
 • Grab and go lunch eller lunch på en restaurang på campus
 • Aktivitet, alternativt tid för enskilda klassaktiviteter
 • Traditionsenlig sittning

Söndag

 • Brunch för de som önskar
 • Aktivitet (se förslag längre ner)
 • Aktivitet (se förslag längre ner)
 • Återträffen avslutas av institutionens prefekt eller dekanen vid fakulteten
 • Grab and go lunch

förslag till aktiviteter i uppsala

Återknyt till institutionen eller fakulteten

 • Företrädare för institutionen/fakulteten informerar om nyheter inom forskning och utbildning
 • Guidad tur på Campus
 • Besök på ett laboratorium
 • Föreläsning om ett aktuellt ämne vid institutionen eller fakulteten
 • Träff med lärare från studietiden
 • Mingel med studenter

Återupplev kultur, trädgårdar och muséer vid universitetet

Destination Uppsalas webbsida finns information om sevärdheter och upplevelser i Uppsala med omnejd.

förslag till aktiviteter utanför uppsala

MATERIAL

Senast uppdaterad: 2021-06-29