Toolkit –Karriär i fokus

Bjud in en alumn för att föreläsa om sin karriär samt ge tips och råd om sitt yrkesområde och lämpliga karriärvägar efter studierna. Karriär i fokus är ett evenemang som fungerar som en inspirationskälla för studenter och nyutexaminerade alumner. Evenemanget ger studenter möjlighet att ställa frågor till och skapa kontakt med yrkesverksamma alumner.

Evenemanget arrangeras med fördel i samarbete mellan en alumnförening, en institution och en studentförening.

SYFTE OCH MÅLGRUPPER

  • Att ge studenter och nyutexaminerade alumner insyn i ett yrkesområde, hur arbetsmarknaden fungerar samt råd och tips inför en framtida karriärväg.
  • Att ge studenter och nyutexaminerade alumner möjlighet att skapa värdefulla kontakter.
  • Att ge alumner möjlighet att återknyta till sin institution och få kontakt med studenter för examensprojekt, praktikplatser eller framtida rekrytering.
  • Att institutionen återupptar kontakten med sina alumner och lyfter fram dem för att skapa intresse för kurser och program.
  • Att inspirera studenter att bli medlemmar i Uppsala universitets alumnnätverk efter avslutade studier.

Förslag på målgrupper att bjuda in

  • Studenter
  • Nyutexaminerade alumner
  • Institutionens personal
  • Alumnföreningens medlemmar

FÖRSLAG TILL UPPLÄGG

1. En moderator, lämpligen en person från alumnföreningen eller institutionen, hälsar alla välkomna, berättar kortfattat om evenemanget och presenterar deltagarna (ca 2 minuter).

2. En alumn föreläser om sitt yrke och vägen dit efter studierna. Under evenemanget belyser alumnen t ex hur arbetsmarknaden ser ut, vad som är viktigt att tänka på när man söker jobb, hur man tar sig till en anställning och hur en dag på jobbet ser ut.

I föreläsningen kan alumnen även berätta om sin bakgrund, tidigare anställningar och erfarenheter. Även viktiga beslut, händelser som påverkat karriären och det professionella livet kan tas upp, samt vilken kvarvarande effekt tiden i Uppsala har haft på alumnens karriär.

3. Föreläsningen avslutas med en fråge- och diskussionsstund modererad av en moderator. Moderatorn startar frågestunden med ett par på förhand förberedda frågor och tar sedan in frågor från publiken (ca 20 minuter).

4. Efter föreläsningen följer ett mingel där publiken kan fortsätta diskussionen, ställa frågor till föreläsaren och nätverka (ca 45 minuter).

hitta alumnföreläsare

Alumnteamet kan hjälpa till med att ta fram kontaktuppgifter till alumner, kontakta info@alumni.uu.se.  Du kan även kontakta programansvarig eller studievägledare på institutionen och se om de har tips på bra alumner.

LinkedIn är ett bra verktyg för att hitta intressanta alumner och en bra bas för uppgifter om alumnernas yrke och var de är anställda.

Genom att vara tydlig i vad du söker hos alumnen blir det lättare att hitta någon som passar.

Förbered föreläsaren

För att föreläsaren ska kunna förbereda sig på ett bra sätt är det viktigt att föreläsaren i god tid får information från er om vad ni vill att föreläsningen ska behandla. Även förutsättningarna i salen och vilken publik ni förväntar er kommer till evenemanget är viktigt att förmedla.

Fråga redan inledningsvis om föreläsaren tillåter att ni fotograferar under föreläsningen och om det är i sin ordning att ni publicerar en eventuell presentation och bilderna på webben eller i utskick efter föreläsningen.

För att frågestunden ska komma igång föreslår vi att ni på förhand förbereder några frågor som moderatorn kan ställa. Skicka gärna dessa till föreläsaren så hen kan förbereda sig.

MATERIAL

Senast uppdaterad: 2021-06-29