Toolkit – Quiz

Testa alumner på vad de kommer ihåg om Uppsala universitet, Uppsala, Gotland och Sverige.

SYFTE OCH MÅLGRUPPER

  • Använd denna lathund som en interaktiv aktivitet till under ett annat evenemang eller som en egen aktivitet att samlas kring.

Förslag på målgrupper att bjuda in

  • Alumnföreningens medlemmar
  • Alumner som ännu inte blivit medlemmar i nätverket/föreningen
  • Familj och vänner

FÖRSLAG TILL UPPLÄGG

  1. Vi föreslår att du antingen använder en powerpoint för att visa på en skärm eller delar vyn om du organiserar ett digitalt evenemang.
  2. Använd antingen svarsblanketter för utskrift eller ett onlineverktyg så som Kahoot eller Mentimeter.
  3. Om du vill använda bilder kan du till exempelkostnadsfritt använda bilder från Imagebank Sweden.

MATERIAL

Senast uppdaterad: 2021-06-29