Att leda samverkan - utbildning för dig som är yrkesverksam

  • Datum:
  • Webbsida
  • Arrangör: SWEDESD (Centrum för forskning och utbildning om lärande för hållbar utveckling)
  • Kontaktperson: Johanna Hargö
  • Utbildning

Uppsala universitet erbjuder utbildning i Att leda samverkan, en utbildning i processdesign och facilitering. Den riktar sig till dig som leder eller deltar i samverkan för att hantera komplexa samhällsutmaningar inom offentlig, privat eller idéburen sektor.

Datum för kursen: Fyra heldagar, 7-8 mars och 4-5 april 2022

Under kursen vävs teoretisk och praktisk kunskap samman så att du får möjlighet att utveckla din samverkanskompetens. Du får lära dig om de senaste vetenskapliga rönen inom området och får chans att bygga nätverk med andra processledare. Ett nyckelmoment är reflekterande samtal mellan deltagare och kursledare.

Sista datum för anmälan till kursen är den 21 februari 2022.

Mer information om utbildningen och anmälan