UppTalk Weekly: En vicerektors betraktelse - teknikens och naturvetenskapens roll nu och i framtiden

  • Datum: –12.30
  • Plats: Zoom, länken finns längre ner på sidan
  • Föreläsare: Johan Tysk, vicerektor för vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap och professor i matematik vid matematiska institutionen, Uppsala universitet.
  • Webbsida
  • Arrangör: UppTalk Weekly är en del av teknisk-naturvetenskapliga fakultetens satsning på populärvetenskapliga forskarsamtal varje tisdag kl. 12.00
  • Kontaktperson: Lina Sors Emilsson
  • Telefon: 018-471 21 38
  • Seminarium

I ett samhälle med drastiskt ökad teknologisering och stora omvälvande naturvetenskapliga fynd, är vetenskapsområdet som Johan Tysk representerar i högsta grad medskapare av nutid och framtid. Möt Johan i ett samtal om hur teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitetet arbetar för att bidra till hållbar samhällsutveckling via banbrytande forskning och värdebyggande utbildning.

Om du klickar här kommer du direkt till samtalet (zoom-länk)

Skriv in din e-postadress i detta formulär om du vill ha en påminnelse via e-post ca 30 minuter innan samtalet börjar.

UppTalk Weekly är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom där ni varje tisdag med start klockan 12.00 får ta del av intressanta samtal med forskare från Uppsala universitet. Samtalen kretsar kring samhällsrelevanta ämnen där ni som åhörare har möjlighet att ställa frågor till våra forskare.

UppTalk Weekly är en del i teknisk- naturvetenskapliga fakultetens satsning på onlineutbildningar för alumner och allmänheten.

Läs mer om UppTalk Weekly och se tidigare sända och kommande samtal