Detta är alumnnätverket

Nätverk för tidigare studenter och vänner

Uppsala universitets alumnnätverk är en mötesplats för karriärutveckling och professionellt kontaktskapande för mer än 26 000 uppsalaalumner runt om i världen.

Alumnnätverket är till för alla som studerat, arbetar eller har arbetat vid Uppsala universitet och andra som står universitetet nära. Även våra hedersdoktorer, gästforskare och styrelseledamöter räknas som alumner.

Uppsala universitets alumnnätverk växer. Idag har 26 000 alumner i mer än 130 länder världen över valt att ansluta sig till nätverket. I nätverket ingår ett växande antal alumn- och seniorföreningar och lokala föreningar runt om i världen. Många av föreningarna anordnar regelbundet, återträffar, föreläsningar, pubkvällar, jubileer och andra aktiviteter för dig som är medlem. Delta i alumnföreningarnas och universitetets olika evenemang och aktiviteter. Om du inte finner någon förening som passar dig hjälper vi gärna till att etablera en för dig och ditt nätverk. Kontakta oss

Logga in i nätverket

Nytta och nöje

Alla som ingår i alumnnätverket kan hålla kontakten med Uppsala universitet och har förhoppningsvis upptäckt nyttan med de kontaktmöjligheter som nätverket erbjuder över hela världen.

Alumnerna är ambassadörer och sprider Uppsala universitets kunskap och värderingar. Alumnerna ger generöst tillbaka och bidrar till sitt alma mater. Många arbetar engagerat med alumnföreningar och chapters. Några ingår som rådgivare när vi utformar våra utbildningar, bidrar som gästföreläsare för våra studenter eller hjälper till med praktikplatser och examensarbeten. Andra bidrar finansiellt till viktiga projekt inom forskning, utbildning eller kultur vid Uppsala universitet. De är alla en stor tillgång för universitetet!

Det här får du!

Som medlem i alumnnätverket får du regelbundet aktuella nyheter om forskning, utbildning och vad som sker vid universitet via Uppsala universitets nyhetsbrev och magasin. Nyhetsbrevet skickas till din e-postadress och magasinet till den postadress som du angett. Du kan när som helst logga in på din profilsida och avsäga dig prenumerationerna och uppdatera din profil. Du får även annan information samt erbjudanden och inbjudningar till evenemang vid universitetet och från de alumnföreningar som du själv väljer att bli medlem i.

Hantering av personuppgifter i Uppsala universitets alumnnätverk