Donera via aktieutdelning

Skänk din aktieutdelning som skattefri gåva

Som privatperson kan du skänka din aktieutdelning som skattefri gåva till forskning och/eller utbildning vid Uppsala universitet. Det innebär att du själv kan styra din gåva direkt till ett område som du finner angeläget och hela din aktieutdelning tillfaller ändamålet, inklusive den del som du som privatperson skulle ha betalat skatt på.

Denna möjlighet att skänka aktieutdelning gäller både för utdelning från noterade aktier samt för aktier i fåmansbolag.

Juridiska personer kan inte överlåta utdelningsrätter skattefritt.

Kontakta oss at development@uu.se för mer information.

Praktisk information

Bestäm vilken eller vilka aktieutdelningar du ska donera och hur mycket av utdelningen du vill skänka.

För dig som har värdepapperskonto (vp-konto) gäller följande

  1. Ladda ner och fyll i blanketten ”Gåvobrev Aktieutdelning”. Du kan i blanketten specificera vilket forskningsområde du vill stödja eller om din gåva går till Uppsala universitet generellt.

  2. Lämna den ifyllda blanketten till din bank, skicka även in en kopia till: Uppsala universitet, ”Aktieutdelning”, Box 256, 751 05 Uppsala.

  3. Kom ihåg att lämna in gåvobrevet till din bank i god tid före bolagsstämman för att gåvobrevet ska hinna registreras innan man beslutar om kommande utdelning.

Aktieutdelningen som du skänker tillfaller ”Gustavianska stiftelsen vid Uppsala Akademi”. Stiftelsen förvaltas av Uppsala Akademiförvaltning, som sedan 1624 arbetar med att förvalta kapital som donerats av personer för att stödja Uppsala universitet. Du hittar mer information om Uppsala Akademiförvaltning på deras webbsida, www.uaf.uu.se.

Senast uppdaterad: 2022-08-08