Pågående kampanjer för forskning vid Uppsala universitet

Här hittar du exempel på hur du kan stödja forskning vid Uppsala universitet.

Kontakta oss för att utforska fler ändamål.

Stöd forskningen om runor

Att läsa runinskrifter är som att resa tusen år bakåt i tiden. Det är vikingarnas egna ord som står på runstenarna. Vad var det för budskap de ville förmedla? Runorna fascinerar och lockar oss att försöka förstå den tidens människor och samhälle. Gamla och nya runfynd väntar på tolkningar som kan ge mer kunskap om vår gemensamma historia. Bidra till runforskningen.

Nätverket ReAct

Antibiotikaresistens är ett gränslöst hot. I hela världen sker nu en snabb spridning av bakterier som är extremt multiresistenta. Det gör att infektioner som vi tar för givet att vi ska kunna bota åter blir dödliga. Stöd oss i kampen mot antibiotikaresistens. Stöd nätverket ReAct.

Onkolytiska virusfonden

Ett genetiskt modifierat virus som kan söka upp och döda cancerceller? Med din hjälp kan det bli verklighet. Läs mer om Onkolytiska virusfonden.