Runskrift

Äldre och yngre runraden, runtecken

Det finns två varianter av runrader:

  • Den äldsta varianten av runorna, de urgermanska runorna, innehåller 24 tecken och de äldsta fynden är från det senare 100-talet e.Kr. Denna runrad bredde ut sig över hela det germanska språkområdet, men har speciella koncentrationer i Tyskland, Danmark, Norge och Sverige.
  • De yngre runorna, de så kallade skandinaviska, är de ”vanliga runorna” som användes under vikingatiden. De återfinns i Skandinavien och i områden från fornnordiska bosättningar från 800-talet fram till medeltiden. De består av en reducerad version av den 24-typiga runraden och innehåller 16 tecken.

Exempel på skrift på en runsten:

Exempel på runinskrift