Stöd Uppsala universitet

Exempel på kommande sponsringsprojekt

Uppsala Health Summit

Uppsala Health Summit är en internationell, årligt återkommande mötesplats för beslutsfattare, opinionsbildare och experter för samtal om hur vi kan använda kunskap från forskning och innovationer för bättre hälsa och bättre vård. Tidigare möten har handlat om stora hälsofrågor som hälsosamt åldrande, antiobiotikaresistens, barnfetma och infektionssjukdomar.

Läs mer om Uppsala Health Summit

Scifest

SciFest är en vetenskapsfestival med ett brett utbud av workshops, shower, tävlingar, forskarträffar och föredrag. Här kan nyfikna i alla åldrar prova på och få smakprov på forskning och dess tillämpningar inom alla vetenskapsområden. Utställare och deltagare på SciFest kommer från såväl skolor och universitet som företag, myndigheter, muséer och organisationer.

Sponsorer kan bidra med både intressanta och lärorika workshops och genom att bidra till finansieringen. På så sätt når vi gemensamma mål – att öka intresset för teknik och naturvetenskap hos unga.