Stipendier för studenter på internationella program

Två glada stipendiater

Öppna dörrarna för fler internationella studenter!

Uppsala universitet satsar på att öka antalet stipendier till utomeuropeiska studenter som måste betala för sina studier. Universitetet har mycket att lära ut, men har också mycket att lära av andra.

År 2011 infördes studieavgifter för kandidat-och masterstudenter från länder utanför EU/EES och Schweiz. Målsättningen var att Sverige skulle konkurrera med hjälp av utbildningarnas kvalitet, inte genom att erbjuda kostnadsfri utbildning. Ett oönskat resultat blev dock en kraftig minskning av antalet internationella masterstudenter från länderna utanför EU. Utan stipendium är det i stort sett omöjligt för akademiskt talangfulla men mindre bemedlade utomeuropeiska studenter att komma till Uppsala.

Nära tio år efter reformen har antalet internationella studenter åter ökat, men idag kan universitetet enbart erbjuda finansiering till ett fåtal av dessa. Detta innebär en begränsning för universitetets möjligheter till fortsatt internationalisering. Uppsala universitet har nu inrättat en långsiktig stipendiefond för stipendier till internationella studenter.

Internationella studenter som antas till studier på masternivå är högt kvalificerade och klarar studierna med goda resultat. Det höjer nivån på både utbildning och forskning. Studenterna är ofta mycket motiverade och har goda teoretiska grunder. De blir positiva förebilder för våra svenska studenter som inspireras och lär sig mycket av sina internationella studiekamrater.

Ambitiösa studenter med internationellt intresse och driv stärker Uppsala universitets internationella position och höjer nivån på universitetets utbildning och forskning. Om studenterna också ges möjlighet till fördjupning genom extra kurser som höjer deras meriter ökar sannolikheten att en del av de mest begåvade studenterna stannar vid Uppsala universitet som doktorander. Det bidrar till forskningens internationalisering. Efter examen blir de betydelsefulla ambassadörer för Sverige och Uppsala universitet runtom i världen.

Mötet mellan människor med perspektiv från olika delar av världen vidgar ramarna och stimulerar diskussionen – det som är själva livsnerven i det akademiska samtalet. Vi är i världen och världen är hos oss i Uppsala. Vi hoppas att många ser värdet med detta och vi välkomnar fler att bidra.

Fakta om universitetets internationalisering inom utbildningen

  • Internationellt studentutbyte med nära 500 universitet i cirka 50 länder
  • Drygt 100 internationella masterprogram på engelska
  • Fyra kandidatprogram på engelska
  • Cirka 750 fristående kurser på engelska
  • Drygt 2000 avgiftsskyldiga internationella studenter antas varje år

Hur är det att vara internationell masterstudent i Uppsala?

2020 antog Uppsala universitet 2 245 avgiftsbetalande masterstudenter från länder utanför EU/EES och Schweiz. Läs om vad några av de tidigare stipendiaterna har för erfarenheter av Uppsala och om deras framtidsplaner:

José från Mexico: ”Fantastiskt att få vara med i labbet”
José Ramón Bárcenas Walls, stipendiat från Monterrey i Mexico, masterprogrammet i molekylär medicin. Hur kändes det att komma till Uppsala?

Nguyen från Vietnam: ”Jag är glad att jag valde Uppsala”
Nguyen Ha, stipendiat från Vietnam, masterprogrammet i freds- och konfliktvetenskap. Varför valde du just Uppsala universitet?