Stöd Uppsala universitet

Öppna dörrarna för fler internationella studenter!

Universitetet behöver studenter från alla delar av världen. Vi vill att de bästa förmågorna ska vara verksamma vid Uppsala universitet, oavsett var i världen de kommer ifrån. Efter examen blir de våra ambassadörer runtom i världen. Vi har mycket att lära ut, men också mycket att lära från andra.

År 2011 infördes studieavgifter för Masterstudenter från länder utanför EU/EES och Schweiz. Målsättningen var att Sverige skulle konkurrera med hjälp av utbildningarnas kvalitet, inte genom att erbjuda kostnadsfri utbildning. Ett oönskat resultat blev dock en kraftig minskning av antalet studenter från länderna utanför EU.

Uppsala universitet satsar därför på att öka antalet stipendier till de studenter som måste betala avgift. För närvarande kostar en tvåårig masterutbildning 200 000 kronor vid de humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna och nära 300 000 kronor vid den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten och den medicinska och farmacutiska fakulteten. Till detta tillkommer förstås kostnaden för kost och logi samt resor med mera för studenterna.

Utan stipendium är det i stort sett omöjligt för akademiskt framstående men mindre bemedlade studenter att komma till Uppsala. Även ett mindre stipendium kan motivera andra excellenta studenter att välja att slutföra utbildningen vid Uppsala universitet.

Välkommen att kontakta oss!