Bevakning av stipendium

Om du har blivit tilldelad ett stipendium som sträcker sig över flera terminer måste du bevaka stipendiet varje termin för att inte bli av med det. Du inte ska bevaka den termin du blir tilldelad stipendiet eftersom utbetalningen för den terminen sker automatiskt.

Observera att nedanstående information om bevakning endast gäller för stipendier som handläggs av Stipendiekansliet vid Uppsala universitet.

Hur gör jag för att bevaka mitt stipendium?

Du bevakar ditt stipendium genom att logga in i stipendiesystemet där du går in under fliken "Bevakningar". Under bevakningsperioden ska du intyga att du är heltidsstuderande vid Uppsala universitet och att du uppfyller eventuella andra krav för ditt stipendium. (Ett fåtal stipendier kan innehas även för andra lärosäten.) Du kan även ladda upp eventuella bilagor (exempelvis en skärmdump av ditt nationskort från STUK-appen). Under hela bevakningsperioden kan du se statusen för din bevakning där.

När du slutför din bevakning skickas den till oss och vi granskar då att du uppfyller kraven för bevakning, se nedan. Om din bevakning blir godkänd betalas terminens belopp ut till dig inom en månad. Ifall din bevakning inte blir godkänd kommer Stipendiekansliet att kontakta dig, ditt innehav kommer därefter att avslutas från och med den aktuella terminen.

När ska jag bevaka?

  • Vårtermin: mellan 1 april och 10 juni
  • Hösttermin: mellan 1 november och 5 januari

Om du inte skickar in din bevakning i tid kommer ditt innehav av stipendiet att avslutas.

Vad krävs för att min bevakning ska bli godkänd?

När du bevakar ditt stipendium måste dina studieresultat och registreringar uppfylla kraven för heltidsstudier. Dessutom måste du uppfylla eventuella specifika krav för just ditt stipendium.

Kraven måste uppfyllas varje termin du innehar stipendiet.

Specifika krav för ditt stipendium

Kraven för varje stipendium kan du alltid läsa på Hitta stipendier. Under bevakningsperioderna kan du också se kraven för ditt stipendium där du bevakar.

Krav om heltidsstudier

För att din bevakning ska godkännas måste du uppfylla kraven om heltidsstudier, om inget annat sägs. För att du ska uppfylla kraven om heltidsstudier måste du:

  • Studera heltid (30 hp) den termin du bevakar
  • Ha varit registrerad på minst 30 hp och tagit minst 22,5 hp föregående termin (betygsdatum måste vara inom föregående termin)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin