Campuskort

Campuskortet är ett multifunktionskort för inpassering, tillträde till lokaler, utskrifter, som lånekort vid universitetsbiblioteket med mera. Alla som studerar eller arbetar vid universitetet ska ha ett campuskort.

Instruktioner om hur du kan få ett campuskort skickas via e-post. För att hämta ut ett campuskort behöver du kunna visa godkänd ID-handling och ha en aktuell kursregistrering. Är du ny student måste du ha en aktuell registrering och aktiverat ditt användarkonto vid Uppsala universitet för att få mejl med instruktionerna. Du behöver sedan kontinuerligt förse ditt campuskort med en giltighetsmarkering. 

Korten inkluderar även ett foto på kortinnehavaren och kan tydligare knytas till person. Campuskortet är inte ett ID-kort i traditionell bemärkelse, men kan användas vid Uppsala universitet som en intern legitimation.

Distansstudier eller avslutade studier?

Du som läser på distans och vistas i universitetets lokaler endast enstaka dagar, eller som avslutat dina studier, behöver inte kvittera ut något campuskort. Tillhör du någon av dessa kategorier kan du bortse från e-postmeddelanden som skickas ut i ärendet.

Observera att om du vill kunna låna tryckt material på universitetsbiblioteket krävs dock ett campuskort.

Varför ett campuskort?

Universitetets lokaler är inte offentliga, men av praktiska skäl hålls stora delar av dessa öppna under en stor del av dygnet. Riskanalyser har på ett tydligt sätt visat på ett flertal risker kopplade till obehörigt tillträde till universitetets lokaler. Ett kort som visar på att de som vistas i våra lokaler verkligen har behörighet bidrar till ökad trygghet. Flertalet lärosäten i Sverige har campuskort.

Behandling av personuppgifter i passersystemet

Information rörande behandling av personuppgifter i Uppsala universitets säkerhetssystem regleras av personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Uppgifter om dig som behandlas är identitetsuppgifter som namn, personnummer, kurs och adress. Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter, som vi har registrerat om dig.

Kontakt och support

Kontakta servicefunktionen på ditt campus om du har frågor om kortet.

Vid tekniska problem, kontakta Servicedesk, telefon 018-471 44 00.

Om du tappar bort ditt campuskort ska du spärra det snarast möjligt. Du kan själv spärra ditt kort genom att logga in på ditt användarkonto. Du kan också vända dig till servicefunktionen på ditt campus för att få hjälp med att spärra kortet.