Student

Ansökan om examensbevis och kursbevis

Examensbevis och kursbevis är dokument som visar att du uppfyllt kraven för en viss examen eller kurs. Examensbevis utfärdas normalt vid det universitet eller den högskola där du läst den sista kursen som ska ingå i examen. 

Du ansöker om examen i Studentportalen under fliken Mina studier. Undantag: du som ansöker om lärarexamen, doktor-/licentiatexamen eller inte har kvar behörighet att logga in på Studentportalen måste ansöka på pappersblankett. Ansökan lämnar du sedan på Servicecenter eller skickar till Examensenheten.

Examensbevis på svenska och engelska

Examensbevisen är utfärdade på svenska och engelska. Till examensbeviset hör också en engelskspråkig beskrivning av din examen, ett Diploma Supplement (se exempel på Diploma Supplement). Både examensbevis och Diploma Supplement utfärdas utan kostnad. 

Hur får jag mitt examensbevis?

Examensbevisen skickas ut med rekommenderad post och hämtas, personligen, på postutlämningsställe. Kom ihåg att du måste uppvisa legitimation vid uthämtande.

Examensbeviset kan också hämtas på Servicecenter på Dag Hammarskjölds väg 7 i Uppsala. Skriv i så fall i din ansökan att du vill hämta ut beviset på Studentservice och ange tydliga kontaktuppgifter så vi kan nå dig när beviset är klart. Även när du hämtar ut ditt examensbevis på Servicecenter ska ID-handling uppvisas.

Blanketter för ansökan om examen, kursbevis och tillgodoräknande av kurs