Student

Huvud- och biämnen

Enligt 1993 års examensordning som gällde till och med 30 juni 2007 skulle en examen alltid ha ett huvudämne och minst ett biämne. Nedan anges vilka områden som kunde utgöra huvud- respektive biämne i vilken examen. Du hade rätt att slutföra dina studier till examen enligt den gamla ordningen fram till 30 juni 2015.

Enligt den examensordning som gäller nu (2007 års examensordning) ska examen innehålla ett huvud- och biområde.

Huvudämnen kandidat- respektive magisterexamen

K: Kan utgöra huvudämne i kandidatexamen
M: Kan utgöra huvudämne i magisterexamen

Samtliga huvudämnen kan utgöra biämne i kandidat eller magisterexamen med annat huvudämne.

 • Antikens kultur och samhällsliv K M
 • Arabiska K M
 • Arameiska/Syriska K -
 • Arkeologi K M
 • Arkivvetenskap K -
 • Assyriologi K M
 • Barn- och ungdomsvetenskap K -
 • Biblioteks- och informationsvetenskap K M
 • Biologi K M
 • Biomedicinsk laboratorievetenskap K M
 • Bulgariska K M
 • Datavetenskap K M
 • Data- och systemvetenskap K M
 • Datorlingvistik K M
 • Didaktik K M
 • Egyptologi K M
 • Ekonomisk historia K M
 • Engelska K M
 • Estetik K M
 • Estniska K M
 • Etnologi K M
 • Farmaceutisk biovetenskap K M
 • Farmaceutisk kemi K M
 • Farmaci K M
 • Filosofi med genusteoretisk inriktning K -
 • Finska K M
 • Finsk-ugriska språk - M
 • Franska K M
 • Freds- och konfliktforskning K M
 • Fysik K M
 • Företagsekonomi K M
 • Genusvetenskap K M
 • Geografi K M
 • Geovetenskap K M
 • Grekiska K M
 • Handelsrätt K M
 • Hebreiska K M
 • Hindi K M
 • Historia K M
 • Hushållsvetenskap K M
 • Idé- och lärdomshistoria K M
 • Indologi K M
 • Internationell hälsa - M
 • Iranska språk K M
 • Italienska K M
 • Juridik - M
 • Jämförande indoeuropeisk språkforskning K M
 • Keltiska språk K M
 • Kemi K M
 • Kinesiska K M
 • Konstvetenskap K M
 • Kostvetenskap K M
 • Kroatiska och serbiska K M
 • Kulturantropologi K M
 • Kulturstudier K M
 • Kurdiska K M
 • Latin K M
 • Lingvistik K M
 • Litteraturvetenskap K M
 • Matematik K M
 • Medicinsk vetenskap K M
 • Medie- och kommunikationsvetenskap K M
 • Museologi K -
 • Musikvetenskap K M
 • Människa–datorinteraktion K M
 • Nationalekonomi K M
 • Nordiska språk K M
 • Nusvenska K M
 • Näringslära/nutrition - M
 • Pedagogik K M
 • Persiska K M
 • Polska K M
 • Praktisk filosofi K M
 • Praktisk svenska K M
 • Psykologi K M
 • Religionshistoria K M
 • Religionsvetenskap K M
 • Retorik K M
 • Ryska K M
 • Samhällsgeografi K M
 • Samiska K M
 • Sjukgymnastik K M
 • Socialpsykologi K M
 • Sociologi K M
 • Spanska K M
 • Statistik K M
 • Statskunskap K M
 • Swahili K M
 • Svenska som andraspråk K M
 • Svenska språket/Nordiska språk K M
 • Tamil K M
 • Teknik K M
 • Teoretisk filosofi K M
 • Textilvetenskap K M
 • Tjeckiska K M
 • Turkiska språk K M
 • Tyska K M
 • Ungerska K M
 • Utvecklingsstudier K -
 • Vårdvetenskap K M
 • Östeuropakunskap K -


Biämnen i kandidatexamen och magisterexamen

Vid Uppsala universitet skall kandidat- och magisterexamen förutom ett huvudämne också ska innehålla minst ett biämne på lägst 20-poängsnivån. Nedan förtecknas ämnen som kan utgöra biämne. Samtliga huvudämnen kan också utgöra biämnen. Därutöver kan inom nämnda examina ingå kurser som inte utgör vare sig huvudämne eller biämne.

 • Afrikanistik
 • Bild (inom lärarutbildning)
 • Databasteknik
 • Europastudier
 • Idrott (inom lärarutbildning)
 • Islamologi
 • Journalistik
 • Katalanska
 • Kommunal ekonomi, administration och planering
 • Kommunkunskap med socialpolitik
 • Laboratorieassistentutbildning
 • Mellanösternstudier
 • Miljö- och naturresurser i samhällsplaneringen
 • Musik (inom lärarutbildning)
 • Nygrekiska
 • Sydasienkunskap
 • Vårdpsykologi
 • Vissa kurser inom förskollärarprogrammet/förskollärarlinjen får därutöver tillgodoräknas som biämne.