Tidigare examensordning och övergångsregler

Fram till 1 juli 2007 gällde 1993 år examensordning. Fram till 30 juni 2015 gällde övergångsbestämmelser som gjorde det möjligt att slutföra studierna till examen enligt den gamla ordningen. Dessa övergångsbestämmelser har upphört att gälla.

OBS! Ovanstående gäller inte lärarexamen enligt äldre förordning, dessa examina har andra slutdatum.

Högskolereformen 2007

Den 1 juli 2007 genomfördes en genomgripande reform av den högre utbildningen i Sverige:

  • All universitets-/högskoleutbildning under forskarnivå har delats upp i grundnivå och avancerad nivå.
  • Nya examina med nya examenskrav har införts. För examen på avancerad nivå krävs föregående examen på grundnivå (gäller ej de långa yrkesprogrammen).
  • På grundnivå och på avancerad nivå kan både så kallade generella examina och yrkesexamina avläggas.
  • Studiernas omfattning anges i högskolepoäng (hp). En veckas heltidsstudier motsvaras av 1,5 hp, och ett års heltidsstudier således av 60 hp

Läs om gällande examensregler.