Student

Examen efter samgåendet Uppsala universitet och Högskolan på Gotland

Samgåendet mellan Uppsala universitet och Högskolan på Gotland innebär förändringar för alla studenter som har studerat vid Högskolan på Gotland före den 1 juli 2013.

Hur ser ditt examensbevis ut om du ansöker om examen efter den 1 juli 2013?
Samgåendet innebär att efter den 30 juni 2013 utfärdas inga examensbevis med Högskolan på Gotlands logotyp på utan alla examina utges med Uppsala universitet som utfärdare. Brytpunkten sker den 1 juli vilket innebär att den som ansöker om examen till och med den 30 juni 2013 får examen utfärdad vid Högskolan på Gotland. Den som lämnar in en examensansökan från och med den 1 juli 2013 får en examen utfärdad från Uppsala universitet.

Samgåendet innebär också att de lokala examensregler som idag finns vid Högskolan på Gotland upphör att gälla och istället kommer Uppsala universitets bestämmelser att gälla.

Vilka examensregler gäller för dig som påbörjat dina studier vid Högskolan på Gotland före 1 juli 2013?
För dig som påbörjat dina studier före den 30 juni 2013 finns övergångsbestämmelser fastställda som gör det möjligt att ta ut examen enligt Högskolan på Gotlands lokala examensregler.

OBS! Övergångsbestämmelserna reglerar bara de fall där reglerna skiljer sig åt mellan Uppsala universitet och Högskolan på Gotland. I övriga fall är examenskraven lika för båda lärosätena.

Dessa övergångsbestämmelser träder i kraft 2013-07-01 och gäller till och med 2017-12-31.

Övergångsbestämmelserna gäller både för examensregler enligt 2007 års förordning och 1993 års förordning.

Övergångsbestämmelserna innefattar följande examina - (enligt 2007 års förordning):

  • Filosofie kandidat
  • Ekonomie kandidat
  • Teknologie kandidat
  • Kandidatexamen enligt Liberal Education

Övergångsbestämmelserna innefattar följande examina - (enligt 1993 års förordning):

  • Ekonomie kandidat
  • Teknologie kandidat
  • Magisterexamen med ämnesbredd, (särskilda inriktningar)