Tillgodoräknande inom civil- och högskoleingenjörsprogrammen

Tillgodoräknande av utländska kurser

Kurser som inte finns med i ditt programs studieplan måste tillgodoräknas för att kunna ingå i en högskole- eller civilingenjörsexamen. Tillgodoräknande om utländska kurser ansöks om via särskilda bestämmelser.

Följ de anvisningar som gäller för ansökan om tillgodoräknande av utländsk högskoleutbildning. Det är även viktigt att:

  • Ansökan med bilagor skickas i ett och samma mail men att varje dokument är bifogat som en separat pdf.
  • Du är tydlig i din ansökan när det gäller tillgodoräknande mot obligatorisk kurs. Använd gärna en separat blankett per kurs vid tillgodoräknande av fler än en obligatorisk kurs.
  • Blanketten laddas ner och fylls i digitalt.

Blankett för tillgodoräknande av utländsk kurs, pdf Pdf, 125 kB.

Ansökan skickas till tillgodo@uu.se

Tillgodoräknande av svenska kurser

Tillgodoräknande av svenska kurser inom civil-och högskoleingenjörsprogrammen görs av teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin