Yrkesexamina

Uppsala universitet utbildar för, och utfärdar ett stort antal yrkesexamina:

 • Apotekarexamen
 • Barnmorskeexamen
 • Biomedicinsk analytikerexamen
 • Civilingenjörsexamen
 • Dietistexamen
 • Fysioterapeutexamen
 • Förskollärarexamen
 • Grundlärarexamen
 • Högskoleingenjörsexamen
 • Juristexamen
 • Logopedexamen
 • Läkarexamen
 • Lärarexamen
 • Psykologexamen
 • Psykoterapeutexamen
 • Receptarieexamen
 • Röntgensjuksköterskeexamen
 • Sjukgymnastexamen
 • Sjuksköterskeexamen
 • Socionomexamen
 • Speciallärarexamen (specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling)
 • Specialistsjuksköterskeexamen
 • Ämneslärarexamen