Utnarm 2022

Mellan 31/10 och 10/11 anordnar Uppsalas teknolog- och naturvetarkår två veckor fyllda med karriärevent för teknolog- och naturvetarstudenter, också känt som Utnarm. Eventveckorna avslutas med en mässdag på Ångströmlaboratoriet.

Under Utnarm får du som student chansen att möta så väl företag som akademin och bygga värdefulla relationer till ditt nuvarande eller framtida arbetsliv.

Eventveckorna bjuder bland annat på olika typer av workshops, föreläsningar och studiebesök. Avslutningsvis anordnas en karriärmässa i Hus 10 på Ångströmlaboratoriet där företag och studenter kan träffas under en hel dag för att knyta kontakter.

Utnarms eventveckor äger rum mellan 31 oktober och 9 november med karriärmässan 10 november.

Du hittar mer information och ett mer detaljerat schema på Utnarms hemsida

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin