Policy för hybridundervisning

Enligt beslut i februari 2022 från teknisk-naturvetenskaplig fakultet ska undervisning på kurser som utlysts som campuskurser ske på campus så länge det inte är motiverat av pedagogiska skäl eller andra restriktioner att undervisa digitalt. Samtidig campus- och digital undervisning, s.k. hybridundervisning, sker oftast på bekostnad av det pedagogiska upplägget och arbetsmiljön för studenter och lärare. Ingen lärare är skyldig att erbjuda hybridundervisning på grund av att en eller flera studenter så önskar då detta ofta leder till försämrad kvalitet på utbildningen. Därför är det den enskilda läraren som med hänsyn till det pedagogiska upplägget bedömer om digital undervisning ska erbjudas parallellt med den ordinarie undervisningen på campus eller inte. Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) rekommenderar att lärarlaget och kursledaren diskuterar lärarnas ställningstaganden och vid kursintroduktionen tydligt förmedlar policyn och upplägget för den aktuella kursen till studenterna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin