Söka till Ekonomie kandidatprogrammet om du har läst tidigare

Du kan söka till Ekonomie kandidatprogrammet 180 hp även om du har studerat tidigare. Du måste dock ha minst två år kvar att läsa då programmet inte kan bli kortare än fyra terminer.

Sammanfattning

 

  • Delar av Företagsekonomi I vid Stockholms universitet överlappar med Företagsekonomi B vid Uppsala universitet.

  • Termin 1 på programmet kan du endast få plats på Företagsekonomi A, 30 hp eller Nationalekonomi A, 30 hp.

  • Det finns inte någon särskild urvalsgrupp för de med tidigare akademiska meriter

  • Det finns ingen sen ingång till programmet så det går inte att "hoppa in" på den termin du befinner dig.

  • Kandidatnivån i huvudområdet kan läsas tidigast termin 4.

  • Du kan ta en Ekonomie kandidatexamen genom att läsa fristående kurser.

 

Studenter som pratar
Student som tittar in i kameran

Du söker Ekonomie kandidatprogrammet på antagning.se och konkurrerar om en plats i de vanliga urvalsgrupperna. Det finns inte någon särskild urvalsgrupp för de med tidigare akademiska meriter. Vill du se antagningsstatistik för tidigare terminer söker du på "Ekonomie kandidatprogram Uppsala" på UHR:s statistiksida.

Du hittar information om programmet samt anmälan och behörighet på programsidan

Programmet inleds med en grundkurs i företagsekonomi 30 hp. Har du redan läst det kan vi istället ordna plats på Nationalekonomi A, 30 hp. Du bör inte ha läst grundkurs i både företagsekonomi och nationalekonomi innan du söker.

Det är först i samband med registreringen som du meddelar studievägledningen att du vill ha en plats på Nationalekonomi A. Registreringsperioden börjar när antagningsbesked 2 kommit och stänger ca 1 vecka före terminsstart.

Företagsekonomi I, 30 hp på Stockholms universitet överlappar med delar av Företagsekonomi B, 30 hp vid Uppsala universitet. Har du för avsikt att läsa b-nivån hos oss är det viktigt att du pratar med studievägledningen för att få information om hur detta påverkar dina fortsatta studier.

Inför termin 2 på programmet och framåt söker du resterande kurser inom programmet och i urvalsgruppen Ekonomie kandidatprogrammet. Har du läst någon av de obligatoriska kurser (30 hp företagsekonomi, 30 hp nationalekonomi samt 15 hp statistik) innan du blir antagen till programmet förkortar det antalet terminer du har rätt till.

  • De som endast läst en grundkurs i företagsekonomi om 30 hp kan inleda det med Nationalekonomi A, 30 hp. De fortsätter sedan att söka de resterande fyra terminerna enligt den rekommenderade studiegången.
  • De som läst någon av de andra obligatoriska ämnena, 30 hp nationalekonomi eller 15 hp statistik, söker inför den terminen istället till nästkommande termins kurs.
  • Har du läst valfria kurser kan du inför den terminen välja om du vill läsa en ny kurs eller söka till nästkommande termins kurs istället.
  • Kandidatnivån i huvudområdet kan läsas tidigast termin 4. Man har endast rätt att läsa en kandidatnivå inom programmet.

Beroende på vad och hur mycket du läst kanske inte Ekonomie kandidatprogrammet är för dig, utan det är bättre att du fortsätter dina studier genom fristående kurser.

Om du har färre än fyra terminer kvar är det bättre att du söker och konkurrerar om en plats på någon av våra fristående kurser istället. En Ekonomie kandidatexamen kan man läsa sig till både genom att gå på programmet och läsa fristående kurser.

Uppsala universitets kursutbud

Vägledning inför ansökan

Planerar du att söka till Ekonomie kandidatprogrammet och har läst kurser tidigare rekommenderar vi alltid att du kontaktar studievägledningen innan ansökan.

Det är extra viktigt att du hör av dig om du läst Företagsekonomi I, 30 hp vid Stockholms universitet eller om du läst både grundkurs i företagsekonomi 30 hp samt grundkurs i nationalekonomi 30 hp.

Kontakt

Har du frågor gällande programupplägg, ansökan eller urval kontaktar du studievägledningen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin