Tillgodoräknande

Kurser som man läst utomlands måste tillgodoräknas för att de ska kunna tas med i en examen. Kurser lästa vid svenska lärosäten behöver inte tillgodoräknas när man ska ta ut en generell examen (Ekonomie kandidat och Filosofie kandidat är generella examina). När du ansöker om examen vid Uppsala universitet kan du välja att inkludera kurser från andra svenska lärosäten i din examen utan att göra tillgodoräknande.

Tillgodoräknande av utländska kurser sker hos Examensenheten vid Uppsala universitet när kursen är avslutad och du har ett slutbetyg. Ska du åka på utbyte och läsa företagsekonomi ska du ansöka om ett förhandsbesked innan du läser kurserna.

Som nämnts ovan är det inte nödvändigt med tillgodoräknande av kurser lästa vid svenska lärosäten för att ta med dem i en generell examen. Om du ändå vill ansöka om tillgodoräknande av hel kurs är det till Examensenheten som du vänder dig. I dessa fall måste kurserna ha exakt överlappande innehåll.

Tillgodoräknande del av kurs kan vara aktuellt för studenter som läst och blivit godkända på moment som motsvarar delar som ingår i en annan kurs. För att ett tillgodoräknande del av kurs ska kunna göras måste innehållet i de båda kurserna överlappa varandra innehållsmässigt. Handläggning görs av kursadministrationen som också svarar på frågor om ansökan om tillgodoräknande del av kurs.

Karta utlagd på bord

Att göra ett tillgodoräknande av del av kurs kan vara aktuellt för studenter som läst och blivit godkända på moment som motsvarar delar som ingår i en annan kurs. Vanligtvis rör det sig om en oavslutad del i en kurs eller när en kurs läggs ner och inte längre går att avsluta. I dessa fall måste kurserna ha exakt överlappande innehåll.

Det är kursadministrationen vid Företagsekonomiska institutionen som handlägger ärendet och besvarar frågor.​ Beslut om tillgodoräknande del av kurs fattas av den lärare som är examinator på kursen.

Notera att du inte kan dubbelräkna poäng i en examen och att din möjlighet att få CSN-medel kan påverkas vid beviljande.

För dig som är registrerad på en kurs och vill ansöka om tillgodoräknande del av kurs kan processen se ut som följer. För att en bedömning ska kunna göras behöver det framgå vem du är, vad du har läst och tenterat samt till vilken kurs du önskar tillgodoräkna dig momentet. Detta styrks lättast genom att du fyller i en ansökan online. Mejla kursadministrationen för att få länk till ansökan.

I ansökan bifogar du:

  • Kursplan med litteraturlista
  • Studieintyg över kursen

Ytterligare underlag kan komma att begäras in i vissa fall. Det kan exempelvis handla om tentamensfrågor, instruktioner för inlämningsuppgifter och eventuella bedömningar av dessa. Dessa kompletterande underlag måste skickas in inom tre veckor från att de begärts in.

När du är registrerad på en kurs och får ett tillgodoräknande del av kurs redovisas det i Ladok hur stor del av kursen som är tillgodoräknad samt från vilken kurs och lärosäte poängen kommer.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin