Förhandsbesked

Åker du utomlands för att studera kurser i företagsekonomi är det viktigt att du får ett förhandsbesked på kurserna du ska läsa. Detta för att du ska kunna tillgodoräkna dig dem efter utbytet.

Förhandsbesked utfärdas enbart för kurser inom företagsekonomi och till studenter som är antagna till utbytesstudier vid Uppsala universitet. När du bestämt vilka kurser du vill läsa begär du att få förhandsbesked. Förhandsbesked kan endast ges innan en kurs påbörjas. Vissa partneruniversitet kräver att kurser väljs i god tid innan terminen börjar, medan andra tillämpar en add/drop period vid terminsstart. Begär därför inte förhandsbesked förrän tidigast två till tre veckor innan slutgiltigt kursval hos partneruniversitetet.

Det som bedöms är:

  • att ämnet är företagsekonomi
  • kursens nivå
  • att kursen inte överlappar de företagsekonomiska kurser du läst tidigare vid Uppsala universitet.

Åker du på utbyte genom Enheten för internationell mobilitet och avser läsa biämnen rekommenderar vi att du är noga i ditt val av kurser. Bedömning av företagsekonomiska kurser lästa på utbyte görs inte gentemot framtida kurser som du önskar läsa. Vi råder dig därför att vara noga med att välja kurser som är inom ett annat ämnesområde än de kurser inom företagsekonomi som du avser läsa efter utbytet. Detta för att undvika innehållsmässigt överlapp av kurser.

Frågor gällande tillgodoräknande av kurser skickas till studentavdelningen vid Uppsala universitet.

Ansökan om förhandsbesked skickas till forhandsbesked@fek.uu.se. Inkludera följande uppgifter:

  • Namn och personnummer.
  • Utländskt universitet och planerad utbytestermin.
  • Vilken nivå du ska läsa på, exempelvis Fek B eller Fek C
  • Kursnamn, kurskod och kursbeskrivning som Pdf-fil eller direktlänk till varje kurs.
  • Kursvalsprocess, datum samt eventuell add/drop period.

Handläggningstiden för förhandsbesked är två till tre veckor. Vid behov, inkludera högst två extrakurser som du är intresserad av att läsa.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin