Uppsatstävling för studenter - deadline 3 oktober 2021

Fonden för mänskliga rättigheters uppsatstävling

Här kommer en påminnelse om MR-Fondens uppsatstävling som riktar sig till universitets- och högskolestudenter.
Läs mer på Fonden för mänskliga rättigheters webbplats

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin