Studera utomlands – Prag

Att läsa en termin utomlands bidrar till att både bredda och fördjupa din utbildning och dina erfarenheter. Studier utomlands ger nya kunskaper och nya perspektiv på din utbildning. I en värld som är internationell och global är utbytet inte bara ett fönster ut mot världen – det är ett steg rakt ut och in i världen.

Institutionen för informatik och media har ett utbytesavtal med Prags universitet, Univerzita Karlova, i Tjeckien. Institutionens avtal med Prag är inom ramen för Erasmus+.

Du kan välja att bredda dina kunskaper inom ämnet medie- och kommunikationsvetenskap genom att välja kurser som inte ges i Uppsala.

För studier vårterminen 2025 öppnar ansökan i augusti och stänger i september 2024.

Att tänka på om du vill läsa i Prag

Prag har andra terminstider än Uppsala universitet. Deras hösttermin, som kallas vintertermin, både börjar och slutar senare. I Prag är överlappet in på vårterminen inte så stort. Du måste stämma av så att det fungerar med dina studier i Sverige – de som ligger före och de som kommer efter..

För att det ska fungera med dina studier i Uppsala behöver du tänka igenom dina planer och även ta kontakt med någon av institutionens Erasmuskoordinatorer för att prata igenom dina planer.

Alla som är antagna till program inom ämnet medie- och kommunikationsvetenskap eller som vid söktillfället eller terminen före har läst fristående kurs i medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för informatik och media, kan ansöka om utbytesstudier till våra institutionspartners i Prag. Utbytet kan göras på alla nivåer – både på grundnivå och på avancerad nivå.

Villkor för utbyte på grundnivå:

 • att du ansökningsterminen är registrerad på kurser i medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) vid Uppsala universitet eller att du varit registrerad på kurser i MKV terminen innan ansökningsterminen, samt att du ansökningsterminen studerar vid Uppsala universitet
 • att du vid ansökningstillfället har klarat minst 30 hp
 • att du vid utresan förväntas ha klarat 60 hp, varav 30 hp i medie- och kommunikationsvetenskap
 • att du behärskar det utländska universitetets undervisningsspråk.

Villkor för utbyte på avancerad nivå:

 • att du är antagen till masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning Digitala medier och samhälle och att du vid utresan förväntas ha klarat 15 hp medie- och kommunikationsvetenskap. Begäran om undantag från poängkrav i medie- och kommunikationsvetenskap kan beaktas.

Om dessa krav inte uppfylls kan din nominering dras tillbaka.

Du kan studera utomlands en termin eller ett år på varje nivå av dina studier.

Om du läser kandidatprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik kan du till exempel välja att läsa utomlands på någon av de valfria terminerna.

Om du läser masterprogrammet i samhällsvetenskap, Digitala medier och samhälle, är det under den tredje terminen som förutsättningarna är bäst för att göra ett utbyte.

Du ansöker via systemet MoveOn och kan då bli nominerad för utbyte. Om du blir nominerad gör du en ansökan till det universitet där utbytet ska äga rum. Det är först när du är antagen av den utländska institutionen och det finns ett avtal om vad du ska studera som ditt utbyte är klart.

Ansökningsformulär

Datum för ansökan kommer att publiceras senare.

Din ansökan – innehåll

Du ska fylla i alla uppgifter där samt ladda upp dokument som du vill åberopa. Du måste ladda upp skriftlig motivering, sammanställning av poäng med högsta betyg, dokumentation av studieaktivitet, dokumentation av studieuppehåll (samla alla dessa tre i ett dokument) samt registerutdrag.

(1) Din ansökan avser Erasmus SMS

(2) Du kan välja att söka till båda platserna, men du måste rangordna dem.

(3a) Skriftlig motivering: Den viktigaste delen av din ansökan är en skriftlig motivering (Academic Purpose Statement – APS) till din ansökan om utbyte. Din motivering ska vara mellan 400 och 600 ord och ska vara skriven på engelska.

I motiveringen ska du beskriva varför du vill åka på utbyte, varför du valt just denna studieort och hur du tror att du kommer att ha nytta av utbytet i dina fortsatta studier eller i din framtida yrkesverksamhet.

(3b) Sammanställning av avklarade poäng samt antal poäng med höga betyg: Baserat på registerutdraget ska du redovisa hur många poäng du har klarat samt hur många poäng med höga betyg som du har. Sammanställ och redovisa följande:

 • totala antalet högskolepoäng (hp) från svenska lärosäten
 • antal hp med betyg VG
 • antal hp med betyg 5
 • antal hp med betyg AB
 • antal hp med ”A” (ges vid t.ex. Stockholms universitet)
 • antal hp där man endast kan få G/U

(3c) Dokumentation av studentaktivitet: dina uppdrag som studentrepresentant eller din involvering i studentförening, studentkår eller nation.

(3d) Beslutsintyg på eventuella studieuppehåll: Om du har ett pågående studieuppehåll ska du även bifoga beslutsintyget som finns i Uppdok (eller motsvarande).

(4) Registerutdrag: Till ansökan ska du bifoga ett registerutdrag (som visar vilka kurser du har läst, hur många poäng samt betyg) i PDF-format.

(5) Du behöver inte ladda upp intyg över din kunskaper i engelska. Söker du Bremen räcker det med gymnasieengelska och söker du Prag får du ett intyg av institutionen.

Urvalet baseras till i lika delar på (1) betyg och (2) motiveringen (Academic Purpose Statement – APS). Som tredje urvalskriterium används (3) aktivitet och engagemang i studentverksamhet – som företrädare för studenter inom utbildningen eller aktivitet inom kår- eller nationsverksamhet.

Studenter som fått en utbytesplats via universitetets centrala avtal kommer att ges lägre prioritet vid urvalet.

Urvalet görs av institutionen. Vid likvärdiga ansökningar kan komplettering genom intervju förekomma.

Du kommer att få besked om nominering (det vill säga att du har fått en plats på institutionens utbyte) bara någon vecka efter ansökan. Besked om nominering meddelas via mejl. Du måste vara tillgänglig och svara på besked om nominering inom kort tid (senaste svarstid kommer att framgå i beskedet). Om du inte svarar i tid kommer platsen att erbjudas till en reserv.

Om du får förhinder

Om du har nominerats, men av något skäl inte kan genomföra utbytet, måste du så snart som möjligt kontakta någon av institutionens Erasmuskoordinatorer.

Anvisningar och villkor ovan kan komma att ändras.

Centrala utbytesavtal

Om du vill läsa valfria ämnen söker du utbyte via universitetets centrala utbytesavtal. Här finns många fler utbytesplatser tillgängliga både i andra ämnen och i medie- och kommunikationsvetenskap. Genom dessa kan du också åka på utbyte till universitet i hela världen.

Utbytesstudier via Uppsala universitets centrala avtal

Kontakt

Frågor om kursutbud, hur du ska inrikta dina studier, learning agreement, uppläggning av studierna före och efter utbytet: kontakta Göran Svensson, akademisk Erasmuskoordinator, goran.svensson@im.uu.se.

Praktiska och administrativa frågor om utbytet: kontakta Tina Kekkonen, administrativ Erasmuskoordinator, tina.Kekkonen@im.uu.se.

För information om ekonomiskt stöd, försäkring och sjukvård med mera – se information på universitets centrala sidor om utbytesstudier.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin