Anmälan och registrering

För studenter på Institutionerna för kemi på BMC och Ångström. Antagning till kurser och program sker via Antagning.se. De undantag som finns är enstaka kurser inom program och för utbytesstudententer - se den information du fått som programstudent eller utbytesstudent.

Har du glömt anmäla dig till en kurs i tid? Våra kurser brukar öppna för sen anmälan. Gör då en sen anmälan så fort det öppnar då sena anmälningar hanteras i turordning.

Information till antagna studenter med start höstterminen 2024.

Masterprogrammet i kemi börjar med ett informationsmöte och upprop tisdag 27 augusti kl. 9.30 i rum B7:101a på BMC (Biomedicinskt centrum).
Om du inte erhållit ett program för denna informationsträff inom ett par veckor efter att du fått ditt antagningsbesked kan du skriva till programansvarig: kemimaster@kemi.uu.se, då kan vi även kontrollera att du är med i utskickslistan för masterprogrammet.

Du hittar information om hur man skaffar studentkonto på våra sidor för nya studenter. Observera att du inte kan registrera dig själv, utan vi registrerar dig på första kursen efter att du närvarat på uppropet.

Om du inte har möjlighet att närvara vid uppropet är det viktigt att du meddelar detta till studievägledaren: master@chemistry.uu.se och programansvarig: kemimaster@kemi.uu.se.

Registrering på kurs

Om du är antagen till en kurs och vill gå kursen ska du registrera dig på kursen i Ladok. Registreringen i Ladok är normalt öppen fram till dagen före kursstart. Exakta datum framgår i Ladok.

Om du är villkorligt antagen

Vi gör behörighetskontroller veckorna inför kursstart. Om du vid behörighetskontroll uppfyller behörighetskraven kommer villkoret att lyftas och du kan gå in och registrera dig. Du kan se detta på dina sidor på Antagning.se och i Ladok. Om du inte uppfyller behörighetskraven kommer du att få ett meddelande via mejl före kursstart.

Om du är reservantagen

Reserver antas löpande fram till kursstart om det finns plats på kursen. Om du är placerad som reserv kommer du i vissa fall att bli kontaktad av institutionen via e-post för att erbjudas en plats. OBS! Det kan vara kort svarstid, så håll koll på din mejl!

Om du har problem med att registrera dig

Om du är antagen och har följt instrutionerna för hur du skaffar studentkonto och registrerar dig och ändå har problem att registrera dig inför kursstart, kontakta oss genom att mejla: kursexp@kemi.uu.se

Om du inte vill gå kursen du är antagen till

Om du inte vill gå kursen lämnas återbud via Antagning.se eller i Ladok. OBS! Har du registrerat dig måste du göra avbrott på kursen i Ladok, då räcker inte återbud via Antagning.se.

Omregistrering på kurs

Kontakta Kursexpeditionen för kemi om du tidigare läst en kurs och behöver bli omregistrerad för att bli klar. Behöver du komplettera laborationer bör du kontakta oss 1–2 veckor före kursstart genom att mejla oss på kursexp@kemi.uu.se.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin